Addon 2x The Following Alerts - Các cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.9

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,629
Được Like
10,889
The Following Alerts - Các cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.9

Nội dung được hỗ trợ:

 • Chủ đề mới được tạo
 • Bài viết mới được tạo
 • Tài nguyên mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Resource Manager)
 • Trạng thái mới được cập nhật
 • Album media mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Media Gallery)
Tùy chọn:
 • Bật/tắt thông báo qua cảnh báo
 • Bật/tắt thông báo qua Email
 • Tùy chọn cảnh báo mặc định
 • Tùy chọn email mặc định
Quyền:
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt các chủ đề mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt các trả lời mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt trạng thái mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt tài nguyên mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt album mới

Screen Shot 2020-12-14 at 9.38.02 AM.pngScreen Shot 2020-12-14 at 9.38.31 AM.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Truonglv-FollowingAlerts-3.0.9.zip
  36.9 KB · Lượt xem: 11

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom