theo doi

 1. PVS

  Addon 2x Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.4

  Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.4 Loại bỏ chức năng theo dõi. Loại bỏ các chức năng "Theo dõi" và "Nguồn cấp tin tức của bạn". Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Email subscription - Email theo dõi cho XenForo 2 3.3

  Email subscription - Email theo dõi cho XenForo 2 3.3 Gửi email mỗi ngày hiển thị hầu hết các chủ đề phổ biến. Một email về các chủ đề phổ biến nhất được gửi đến tất cả các thành viên và khách đã đăng ký email theo dõi. Tính năng: Tùy chọn cho phép khách đăng ký email Tùy chọn để loại trừ...
 3. PVS

  Addon 2x Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.3

  Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.3 Loại bỏ chức năng theo dõi. Loại bỏ các chức năng "Theo dõi" và "Nguồn cấp tin tức của bạn". Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x AdBlock Detected Tracker & Statistics - Công cụ theo dõi & thống kê phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.4.0

  AdBlock Detected Tracker & Statistics - Công cụ theo dõi & thống kê phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.4.0 AdBlock Detected Tracker & Statistics âm thầm theo dõi những người dùng sử dụng AdBlock. AdBlock Detected Tracker cũng theo dõi khách riêng lẻ cũng như người dùng đã đăng ký. Sử dụng sức...
 5. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.4

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.4 Thêm widget đang theo dõi và người theo dõi vào hồ sơ người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x The Following Alerts - Các cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.9

  The Following Alerts - Các cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.9 Nội dung được hỗ trợ: Chủ đề mới được tạo Bài viết mới được tạo Tài nguyên mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Resource Manager) Trạng thái mới được cập nhật Album media mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Media Gallery) Tùy...
 7. PVS

  Addon 2x User Following You - Người dùng đang theo dõi bạn XenForo 2 1.0.0

  User Following You - Người dùng đang theo dõi bạn XenForo 2 1.0.0 Hiển thị thông tin về người dùng có đang theo dõi bạn hay không. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] User Is/Isn't Following You - Người dùng đang/không theo dõi bạn XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] User Is/Isn't Following You - Người dùng đang/không theo dõi bạn XenForo 2 2.0.0 Addon này sẽ cho phép bạn biết ai đang/không theo dõi bạn từ thẻ thành viên hoặc hồ sơ của họ. Yêu cầu: XenForo 2.1.0+ Không theo dõi: Theo dõi: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.3

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.3 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon 2x Report watch manager - Báo cáo trình quản lý theo dõi XenForo 2 1.0

  Report watch manager - Báo cáo trình quản lý theo dõi XenForo 2 1.0 Trình quản lý theo dõi trạng thái gửi báo cáo vào diễn đàn. Add-on này rất hữu ích trên các diễn đàn rất bận rộn để cho phép nhân viên tự động xem các báo cáo của riêng họ. Điều này cho phép nhân viên không phải xem diễn đàn...
 11. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.2

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.2 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon 2x [tl] The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.3

  [tl] The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.3 Nội dung được hỗ trợ: Chủ đề mới được tạo Bài viết mới được tạo Tài nguyên mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Resource Manager) Trạng thái mới được cập nhật Album media mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Media Gallery)...
 13. PVS

  Addon 2x Follow Permissions - Loại bỏ khả năng theo dõi các thành viên khác cho XenForo 2.2 1.1

  Follow Permissions - Loại bỏ khả năng theo dõi các thành viên khác cho XenForo 2.2 1.1 Đây là một add-on nhỏ bổ sung thêm một quyền. Quyền này cho phép quản trị viên thu hồi khả năng người dùng có thể sử dụng chức năng theo dõi. Điều này có thể hữu ích nếu người dùng đang lạm dụng chức năng...
 14. PVS

  Tutorial 2x Enable User-ID tracking in Google Analytics - Bật theo dõi User-ID trong Google Analytics cho Xenforo 2

  Enable User-ID tracking in Google Analytics - Bật theo dõi User-ID trong Google Analytics cho Xenforo 2 Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bật tính năng theo dõi User-ID trong Google Analytics (mặc định trong Xenforo chỉ theo dõi số lần xem trang và sự kiện tự động của Google) Bước 1: Làm theo hướng...
 15. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.1

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.1 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.0

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.0 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Auto Follow on Registration - Tự động theo dõi khi đăng ký XenForo 2

  [OzzModz] Auto Follow on Registration - Tự động theo dõi khi đăng ký XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn tự động theo dõi các thành viên mới của mình: khi bạn đăng ký, thành viên mới sẽ tự động trở thành người theo dõi của bạn và bạn sẽ nhận được cảnh báo. Nó cũng cho phép bạn theo dõi các...
 18. PVS

  Addon 2x Email subscription - Email theo dõi cho XenForo 2

  Email subscription - Email theo dõi cho XenForo 2 3.1 Gửi email mỗi ngày hiển thị hầu hết các chủ đề phổ biến. Một email về các chủ đề phổ biến nhất được gửi đến tất cả các thành viên và khách đã đăng ký email theo dõi. Tính năng: Tùy chọn cho phép khách đăng ký email Tùy chọn để...
 19. PVS

  Addon The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi

  The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi 1.1.2 Mô tả: Nhận cảnh báo từ những người bạn theo dõi. Điều này cũng như chúng ta xem diễn đàn thì nhận được thông báo từ đó. Và bây giờ điều này cũng có sẵn với mọi người (bạn theo dõi). Mặc dù nhận được cảnh báo từ đó, nhưng bạn có thể chọn nhận các...
 20. PVS

  Addon XenTorrent Tracker - Trình theo dõi XenTorrent

  XenTorrent Tracker - Trình theo dõi XenTorrent 1.0 XenTT cung cấp một tích hợp giữa XenForo và XBT Tracker. Nó cũng bao gồm một thời gian miễn phí theo dõi XBT cài đặt dịch vụ. Tính năng chính: Torrent List Page IP Ban Manager Client Ban Manager Freeleech Option (global | mỗi torrent | mỗi...
Top Bottom