Addon 2x [tl] The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.3

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[tl] The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi XenForo 2 3.0.3

Nội dung được hỗ trợ:

 • Chủ đề mới được tạo
 • Bài viết mới được tạo
 • Tài nguyên mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Resource Manager)
 • Trạng thái mới được cập nhật
 • Album media mới được tạo (add-on bắt buộc: XenForo Media Gallery)
Các tùy chọn:
 • Bật/tắt thông báo qua Cảnh báo
 • Bật/tắt thông báo qua Email
 • Tùy chọn cảnh báo mặc định
 • Tùy chọn email mặc định
Quyền:
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt chủ đề mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt các câu trả lời mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt trạng thái mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt tài nguyên mới
 • Quyền của nhóm người dùng để bật/tắt album mới
Screen Shot 2020-12-14 at 9.38.02 AM.pngScreen Shot 2020-12-14 at 9.38.31 AM.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Truonglv-FollowingAlerts-3.0.3.zip
  36.2 KB · Lượt xem: 8

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top