footer

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.11

  [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.11 TÍNH NĂNG: Footer cố định (ghim) cho phép footer cố định để footer sẽ luôn ở trên đầu và hiển thị làm cho footer cố định rộng để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn vô hiệu hóa footer cố định trên thiết bị di động...
 2. PVS

  Addon 2x [CinVin] Footer Tweaks - Tinh chỉnh Footer XenForo 2.2 1.0.3

  [CinVin] Footer Tweaks - Tinh chỉnh Footer XenForo 2.2 1.0.3 Add-on này tạo ra một Footer được mở rộng động với nhiều cột và dễ dàng thiết lập các tùy chọn. Tất cả văn bản là các phrase để dễ dịch và hầu hết các quản trị viên sẽ có thể có một Footer đẹp bằng cách chọn các tùy chọn trong ACP...
 3. PVS

  Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.9

  [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.9 TÍNH NĂNG: Footer cố định (ghim) cho phép footer cố định để footer sẽ luôn ở trên đầu và hiển thị làm cho footer cố định rộng để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn vô hiệu hóa footer cố định trên thiết bị di động...
 4. PVS

  Addon 2x [UH] Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2 2.2.4

  [UH] Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2 2.2.4 Addon sẽ cho phép thay thế các liên kết tiêu chuẩn ở footer bằng các biểu tượng Font Awesome. Tính năng Bạn có thể thiết lập biểu tượng trên liên kết chuẩn Bạn có thể kết hợp biểu tượng và liên kết Bạn chỉ có thể để lại...
 5. PVS

  Addon 2x [cXF] Mobile Footer - Footer trên thiết bị di động XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Mobile Footer - Footer trên thiết bị di động XenForo 2 1.0.0 Thêm footer cố định trên thiết bị di động với một số tính năng bổ sung và tùy chỉnh nó. Tính năng: bật/tắt footer trên thiết bị di động đặt chiều rộng trang để hiển thị footer trên thiết bị di động đặt chiều rộng cho mỗi tab...
 6. PVS

  Addon 2x Footer Block - Thêm block Footer cho XenForo 2 1.3

  Footer Block - Thêm block Footer cho XenForo 2 1.3 Thêm một block Footer phía trên Footer mặc định. Tính năng: Block Footer không được hiển thị responsive. Tất cả phrase đều bắt đầu bằng footerblock_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập: Chỉnh sửa các phrase sau: footerblock_about_us...
 7. PVS

  Addon 2x [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2

  [cXF] Advanced Footer - Footer nâng cao cho XenForo 2 2.1.8 TÍNH NĂNG: Footer cố định (ghim) cho phép footer cố định để footer sẽ luôn ở trên đầu và hiển thị làm cho footer cố định rộng để phù hợp với trình duyệt không chỉ chiều rộng diễn đàn vô hiệu hóa footer cố định trên thiết bị di động...
 8. PVS

  Addon 2x [DF] XenFooter - Thêm block Footer tuỳ chỉnh cho XenForo 2

  [DF] XenFooter - Thêm block Footer tuỳ chỉnh cho XenForo 2 1.0.0 Thêm một block footer tùy chỉnh. Tính năng: Giao diện được thiết lập linh hoạt Thiết lập Footer Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x Footer Widget Positions for Nulumia Themes - Thêm vị trí Footer vào Widget cho Nulumia Themes XF2

  Footer Widget Positions for Nulumia Themes - Thêm vị trí Footer vào Widget cho Nulumia Themes XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này sẽ thêm các vị trí widget cho các cột footer (A-D) được tìm thấy trong các giao diện Nulumia pro. Giờ đây ngoài HTML cột tùy chỉnh, bạn có thể thêm bất kỳ widget...
 10. PVS

  Addon 2x Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2

  Footer Links - Cải tiến liên kết ở cuối trang của XenForo 2 2.1.4 Addon sẽ cho phép thay thế các liên kết tiêu chuẩn ở footer bằng các biểu tượng Font Awesome. Tính năng Bạn có thể thiết lập biểu tượng trên liên kết chuẩn Bạn có thể kết hợp biểu tượng và liên kết Bạn chỉ có thể để lại liên...
 11. PVS

  Tutorial 2x Nút cuộn xuống vị trí cao hơn footer cho XenForo 2

  Nút cuộn xuống vị trí cao hơn footer cho XenForo 2 Điều này có thể hữu ích nếu bạn có diện tích footer lớn hơn mặc định. Thay vì cuộn xuống cuối trang, nút down có thể đưa bạn đến đường dẫn bên trên footer. Bằng cách xác định một vị trí negative top trong extra.less. Nếu bạn không có nút cuộn...
 12. PVS

  Addon 2x SocialFooter - Thêm biểu tượng mạng xã hội vào Footer XenForo 2

  SocialFooter - Thêm biểu tượng mạng xã hội vào Footer XenForo 2 1.1.1 Với sửa đổi này, bạn có thể thêm liên kết các mạng xã hội của bạn ở footer. Đây là một số hình ảnh: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Other 2x Copyright Footer Management - Quản lý Footer Copyright của XenForo 2

  Copyright Footer Management - Quản lý Footer Copyright của XenForo 2 Đây là hướng dẫn nhanh về cách tự động gộp tất cả các copyright footer từ các add-on thành một dòng, tránh tình huống có 5 bản phát hành với 5 dòng riêng biệt. Template Modifications Template: PAGE_CONTAINER Modification...
 14. PVS

  Addon 2x XenFooter - Tùy biến Footer cho XenForo 2

  XenFooter - Tùy biến Footer cho XenForo 2 1.0.1 Add-on bổ sung thêm một thiết kế footer khác cho giao diện tiêu chuẩn. Tính năng: Không có hoạt động cơ sở dữ liệu. Nó chỉ làm thay đổi trong template. Có một block thông báo cho khu vực footer. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thông báo...
Top Bottom