Tutorial 2x Nút cuộn xuống vị trí cao hơn footer cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,613
Được Like
12,668
Nút cuộn xuống vị trí cao hơn footer cho XenForo 2

Điều này có thể hữu ích nếu bạn có diện tích footer lớn hơn mặc định. Thay vì cuộn xuống cuối trang, nút down có thể đưa bạn đến đường dẫn bên trên footer. Bằng cách xác định một vị trí negative top trong extra.less.

Nếu bạn không có nút cuộn xuống, bạn kích hoạt nó trong Style Properties > page setup: Display page jump buttons on scroll - #3 When scrolling up or down

1. Trong PAGE_CONTAINER thay <xf:button href="#footer" class="button--scroll" thành <xf:button href="#scrolldownhere" class="button--scroll"

Điều này thay đổi neo mà liên kết nút cuộn sẽ đưa bạn đến. Bây giờ bạn có thể định vị neo mới này, nơi bạn thích:

2. Cũng trong PAGE_CONTAINER: tìm <xf:ad position="container_breadcrumb_bottom_above" /> và thay bằng:
Mã:
<span id="scrolldownhere"></span>
<xf:ad position="container_breadcrumb_bottom_above" />

3. Trong extra.less bạn có thể xác định một vị trí cao hơn so với neo trên breadcrumb bottom.
Mã:
#scrolldownhere
{position:relative;top:-500px}

Bạn có thể thay đổi giá trị -500px thành bất kỳ giá trị nào bạn muốn. Giá trị lớn hơn (âm) sẽ đưa bạn lên vị trí trong trang cao hơn.

Lưu ý: Nếu bạn tùy chỉnh footer lớn hơn nhưng không đáng kể, bạn có thể không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào cho đến khi bạn thiết lập (negative) top lớn hơn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Top Bottom