hide

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2 1.1.0 Hoàn toàn ẩn tệp đính kèm với thông báo dựa trên quyền người dùng. Bạn có thể thay đổi văn bản thông báo bằng cách chỉnh sửa phrase. Tính năng: ẩn tệp đính kèm với quyền người dùng (trong AdminCP thiết lập...
 2. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide - Hỗ trợ ẩn văn bản cho XenForo 2 2.2.0

  [MMO] Hide - Hỗ trợ ẩn văn bản cho XenForo 2 2.2.0 Add-on hỗ trợ ẩn văn bản cho diễn đàn XenForo 2. Hỗ trợ 14 bbcode để ẩn theo các tham số khác nhau: Ẩn văn bản đối với các thành viên câu lạc bộ; Ẩn văn bản theo số ngày; Ẩn văn bản cho các nhóm; Ẩn văn bản theo số lượt thích; Ẩn văn bản...
 3. PVS

  Addon 2x Hide Sidebar - Ẩn Sidebar cho XenForo 2

  Hide Sidebar - Ẩn Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Ẩn sidebar trên các node đã chọn. Chỉ cần thêm danh sách node_id được phân tách bằng dấu phẩy vào các tùy chọn và sidebar sẽ không xuất hiện trên các node đó. Điều này ảnh hưởng đến cả forum_view* và thread_view* cũng như các template...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Hide Users IP In Public - Ẩn IP của người dùng cho XenForo 2

  [OzzModz] Hide Users IP In Public - Ẩn IP của người dùng cho XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản ẩn người dùng bạn xác định trong tùy chọn của addon. IP sẽ được ẩn ở front end và không ẩn trong ACP. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [XTR] Hide Links and Codes - Ẩn liên kết và code cho XenForo 2

  [XTR] Hide Links and Codes - Ẩn liên kết và code cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn ẩn các liên kết và code của mình đối với khách truy cập. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x Hide Adverts - Ẩn quảng cáo cho XenForo 2

  Hide Adverts - Ẩn quảng cáo cho XenForo 2 1.1.0 Thêm cài đặt quyền "Có thể ẩn quảng cáo" để gán quyền cho nhóm người dùng để ẩn quảng cáo. Điều này dự định sẽ được sử dụng với các nâng cấp trả phí để người dùng có thể trả tiền để ẩn quảng cáo. Lưu ý rằng chức năng của addon này phần lớn có thể...
 7. PVS

  Addon 2x Hide Signatures - Ẩn chữ ký cho XenForo 2

  Hide Signatures - Ẩn chữ ký cho XenForo 2 1.1.0b1 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể ẩn chữ ký - dự định sẽ được sử dụng để nâng cấp tài khoản để bạn có thể hạn chế nhóm người dùng nào có thể ẩn chữ ký. Quyền này vượt quá sở thích của người dùng và luôn hiển thị chữ ký trên các bài viết và bình...
 8. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide Bb-Code Content System - Hệ thống BBcode ẩn nội dung cho XenForo 2

  [MMO] Hide Bb-Code Content System - Hệ thống BBcode ẩn nội dung cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này hỗ trợ ẩn nội dung cho diễn đàn XenForo 2. Hỗ trợ 16 bbcode để ẩn theo các thông số khác nhau Ẩn văn bản cho các thành viên câu lạc bộ Ẩn văn bản theo số ngày Ẩn văn bản cho các nhóm Ẩn văn bản cho...
 9. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Reputation - Ẩn BbCode bằng Reputation cho XenForo 2

  [MMO] Hide BbCode by Reputation - Ẩn BbCode bằng Reputation cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này sẽ thêm tag theo số lượng danh tiếng của người dùng. Để add-on này hoạt động, bạn cần có: XF 2.1.8 [MMO] Hide Bb-Code Content System Reputation System Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2

  [MMO] Hide BbCode by Resource - BBcode ẩn bằng tài nguyên cho XenForo 2 2.2.0 Add-on này thêm thẻ theo số lượng tài nguyên người dùng. Để add-on hoạt động cần: XF 2.1.8 [MMO] Hide Bb-Code Content System XenForo Resource Manager Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x [MMO] Hide Links - Ẩn link kết cho XenForo 2

  [MMO] Hide Links - Ẩn link kết cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này sẽ ẩn các liên kết đối với khách trên diễn đàn của bạn và yêu cầu họ đăng nhập hoặc đăng ký để có thể xem. Ngoài ra, add-on sẽ không ẩn các liên kết nội bộ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon 2x Hide Quote/Reply In First And Last Posts - Ẩn Quote/Reply trong bài viết đầu và cuối XenForo 2

  Hide Quote/Reply In First And Last Posts - Ẩn Quote/Reply trong bài viết đầu và cuối XenForo 2 2.0.2 Addon này sẽ cho phép quản trị viên ẩn các liên kết trích dẫn/trả lời trong bài đầu tiên và bài viết cuối cùng của một chủ đề. Có hai lựa chọn để kiểm soát việc loại bỏ. Chúc các bạn thành...
 13. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Hide Moderated Notice From Users - Ẩn thông báo kiểm duyệt từ người dùng cho XenForo 2

  [OzzModz] Hide Moderated Notice From Users - Ẩn thông báo kiểm duyệt từ người dùng cho XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ ẩn thông báo bài được kiểm duyệt từ người dùng. Chỉ những người dùng là moderator mới nhìn thấy thông báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Addon 2x [cXF] Hide Unselectable Styles - Ẩn các style đã tắt XenForo 2

  [cXF] Hide Unselectable Styles - Ẩn các style đã tắt XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ ẩn các style đã tắt đối với Admin. Mặc định Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Addon 2x [cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2

  [cXF] Hide attachments with notice - Ẩn tệp đính kèm có thông báo cho XenForo 2 1.0.0 Hoàn toàn ẩn tệp đính kèm với thông báo dựa trên quyền người dùng. Bạn có thể thay đổi văn bản thông báo bằng cách chỉnh sửa phrase. Tính năng: ẩn tệp đính kèm với quyền người dùng (trong AdminCP thiết lập...
 16. PVS

  Addon 2x Hide - Hỗ trợ ẩn nội dung cho XenForo 2

  Hide - Hỗ trợ ẩn nội dung cho XenForo 2 2.0.5 Add-on cho phép bạn ẩn nội dung bằng các thông số khác nhau. Để có thể xem được nội dung, có thể thiết lập bằng số lượng tin nhắn, lượt thích... Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 17. PVS

  Addon 2x Hide - Hỗ trợ ẩn văn bản cho XenForo 2

  [MMO] Hide - Hỗ trợ ẩn văn bản cho XenForo 2 2.1.8 Hide - Add-on hỗ trợ ẩn văn bản cho diễn đàn XenForo 2. Hỗ trợ 14 bbcode để ẩn theo các tham số khác nhau: Ẩn văn bản đối với các thành viên câu lạc bộ; Ẩn văn bản theo số ngày; Ẩn văn bản cho các nhóm; Ẩn văn bản theo số lượt thích; Ẩn văn bản...
 18. PVS

  Addon 2x Allow User to Hide Avatars - Cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện cho XenForo 2

  Allow User to Hide Avatars - Cho phép người dùng ẩn ảnh đại diện cho XenForo 2 1.1.1 Nếu bạn có quyền truy cập liên quan đến các avatar lớn hiển thị trên thread list có thể gây mất tập trung và chiếm không gian. Addon này cung cấp cho người dùng khả năng tắt chúng trong tùy chọn trang web của...
 19. PVS

  Addon 2x Hide Member Card From Guests - Ẩn Member Card đối với khách cho XenForo 2

  Hide Member Card From Guests - Ẩn Member Card đối với khách cho XenForo 2 1.0.1 Đây là một addon đơn giản sẽ ẩn Member Card đối với khách. Không có tùy chọn cho addon này. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Addon 2x Hide links/Medias/Images to guests - Ẩn (BBCode) liên kết/Media/hình ảnh đối với khách cho XenForo 2

  Hide links/Medias/Images to guests - Ẩn (BBCode) liên kết/Media/hình ảnh đối với khách cho XenForo 2 2.1.3 Add-on này cho phép bạn ẩn bbcode liên kết, media, hình ảnh của mình với khách truy cập. Bạn có thể tùy chỉnh thông báo lỗi với template...
Top Bottom