info

 1. PVS

  Addon 2x XFRM Info Notice - Thông tin thông báo cho XFRM của XenForo 2

  XFRM Info Notice - Thông tin thông báo cho XFRM của XenForo 2 1.0 Add-on này được sử dụng để hiển thị thông báo trong resource manager của XenForo. Bạn có thể hiển thị tại ba địa điểm khác nhau. 1-Resource Home 2-Resource Category Page 3-Resource View Tính năng: Usergroup Permissions Bật và...
 2. PVS

  Addon 2x Message User Info XFMG - Tùy chọn hiển thị thông tin người dùng XFMG cho XenForo 2

  Message User Info XFMG - Tùy chọn hiển thị thông tin người dùng XFMG cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm Media/Albums vào Message User Info! Khi đã cài đặt add-on Số lượng media/album chỉ được hiển thị nếu nó lớn hơn 0 Style propertie Messages Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 3. PVS

  Addon 2x Message User Info XFRM - Tùy chọn hiển thị thông tin người dùng XFRM cho XenForo 2

  Message User Info XFRM - Tùy chọn hiển thị thông tin người dùng XFRM cho XenForo 2 2.0.0 Add-on hỗ trợ tùy chọn hiển thị thông tin người dùng ở Message User Info cho XenForo 2. Style propertie Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Moderated Users Extra Info - Kiểm duyệt thông tin bổ sung của người dùng cho XenForo 2

  Moderated Users Extra Info - Kiểm duyệt thông tin bổ sung của người dùng cho XenForo 2 2.0.0a Add-on này thêm thông tin bổ sung vào hàng đợi chấp thuận Moderated Users. Hiện tại, nó chỉ thêm trường Location vào danh sách dữ liệu được hiển thị. Bạn chỉ muốn cài đặt addon này nếu bạn yêu cầu...
 5. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2

  Cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Custom Group Badge / Banner vào User Info cho XenForo 2. Tùy chọn #1 - Sử dụng "User banner text" Vào: AdminCP > Appearance > Templates > extra.less Thêm đoạn code sau (Đặt tên bất...
 6. PVS

  Tutorial 2x Cách thêm Custom Group Badge/Banner vào User Info cho XenForo 2

  Cách thêm Custom Group Badge/Banner vào User Info cho XenForo 2 Demo: Vào: AdminCP > Appearance > Templates > extra.less Mở tập tin và thêm code này (gọi bất cứ điều gì bạn muốn.Trong ví dụ ở đây, mình gọi nó là ".mybadge"): .mybadge { background-image...
 7. PVS

  Tutorial 2x Ẩn thông tin thêm của người dùng và hiển thị nó khi rê chuột vào cho XenForo 2

  Ẩn thông tin thêm của người dùng và hiển thị nó khi rê chuột vào cho XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code vào template extra.less của bạn: /* Hide user extra info */ .message-userExtras { opacity: 0; max-height: 0px; overflow: hidden; transition: all 0.5s ease-in-out; }...
 8. PVS

  Addon Style Info - Thông tin style

  Style Info - Thông tin style 1.2 Hiển thị số lượng thành viên sử dụng mỗi style. Được thiết kế để hiển thị nhanh chóng cho admin style phổ biến với ý tưởng loại bỏ những style không phổ biến. Trang Style Info User Group Permissions Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với styleinfo_ thuận...
 9. PVS

  Hướng dẫn Thread Info add-on customization - Tùy biến thông tin chủ đề add-on

  Thread Info add-on customization - Tùy biến thông tin chủ đề add-on Yêu cầu đối với tùy chỉnh này là bạn phải cài đặt add-on: Thread Info Theo mặc định của add-on, bạn sẽ thấy giao diện như thế này: Và khi áp dụng đoạn code sau đây thì bạn sẽ thấy như sau: Thêm code dưới đây vào...
 10. PVS

  Addon Thread Info - Thông tin chủ đề

  Thread Info - Thông tin chủ đề 1.1 Addon đơn giản để thêm một số thống kê chủ đề vào đầu trang chủ đề của bạn. Những màu sắc được lấy từ Color Palette, như vậy sẽ tự động thay đổi theo mỗi style. Gồm những số liệu thống kê là: - Created; Created By, Last Post, Last Post By, Total Replies...
Top Bottom