installation

 1. PVS

  Hướng dẫn Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7

  Elasticsearch 6 Installation on CentOS 7 - Cài đặt Elasticsearch 6 trên CentOS 7 Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64bit dựa trên distribution. 1. Xác minh Java: Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java...
 2. PVS

  Addon 2x Home Screen Installation - Thêm trang web vào màn hình chính cho XenForo 2

  Home Screen Installation - Thêm trang web vào màn hình chính cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này sẽ thêm trang web của bạn vào màn hình chính với biểu tượng có liên quan, toàn màn hình, chủ đề, giao diện độc lập mà không có thanh trình duyệt vv Trước khi cài đặt: Mở tệp manifest.json và chỉnh sửa...
 3. PVS

  Hướng dẫn Cài đặt/Cập nhật Elasticsearch trong CENTOS 6 (cPanel)

  Cài đặt/Cập nhật Elasticsearch trong CENTOS 6 (cPanel) Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thiết lập Elasticsearch trên Red Hat/CentOS 6 64 bit dựa trên phân phối. 1. Kiểm tra Java Java là yêu cầu chính để cài đặt Elasticsearch. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Java trên hệ thống của bạn. #...
Top Bottom