language 2.x

 1. PVS

  Language 2x Xenforo Ressource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Ressource Manager XenForo 2

  Xenforo Ressource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Ressource Manager XenForo 2 2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Ressource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Xenforo 2.1.x French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x

  Xenforo 2.1.x French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x 2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Danish chat by siropu translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Chat by siropu XenForo 2

  Danish chat by siropu translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho Chat by siropu XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on Chat by siropu của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x XenForo 2.0.12 Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 2

  XenForo 2.0.12 Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 2 2.0.12 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x XenForo Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery XenForo 2

  XenForo Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery XenForo 2 2.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Media Gallery của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager XenForo 2

  Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager XenForo 2 2.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Resource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Danish xenforo translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 2

  Danish xenforo translation - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 2 1.5 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manager XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manager XenForo 2 2.1.6 Rev.8 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x [AH] Gamer Profiles German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Gamer Profiles của XenForo 2

  [AH] Gamer Profiles German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Gamer Profiles của XenForo 2 2.0.5 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Gamer Profiles của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x FRENCH translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2

  FRENCH translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Google Search 1.1.0 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Google Search của XenForo 2

  Google Search 1.1.0 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Google Search của XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Google Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Download log German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Download log XenForo 2

  Download log German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Download log XenForo 2 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Download log của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Login as User(LAU2) V.1.2.4 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2

  Login as User(LAU2) V.1.2.4 German Language - Bản dịch tiếng Đức cho Login as User(LAU2) XenForo 2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Login as User(LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2

  Google Search Turkish Language Pack - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Google Search XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Google Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1

  XenForo 2.1 Full Turkish Language Translations - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1 2.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2

  [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Giphy của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2

  [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Post Comments của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Quick Thread Move (QTM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Quick Thread Move XenForo 2

  Quick Thread Move (QTM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Quick Thread Move XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Quick Thread Move của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2

  Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho XenForo License Verification XenForo 2 3.1.4.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x [TH] Last Post Avatar French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Last Post Avatar XenForo 2

  [TH] Last Post Avatar French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Last Post Avatar XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Last Post Avatar của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top