loi

 1. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.29

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.29 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [DohTheme] Core - Lõi cho XenForo 2 1.2.0

  [DohTheme] Core - Lõi cho XenForo 2 1.2.0 Một Framework mạnh mẽ từ DohTheme Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.28

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.28 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.25

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.25 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.5

  [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.5 Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO. 1. Giới thiệu Trong quá trình sử dụng, hãy thêm phần yêu cầu vào addon.json để ghi lại sự phụ thuộc: { "require": { "MMO/CoreLib": [ 2020270...
 6. PVS

  Addon 2x [SF] Core (Extended) - Lõi mở rộng cho XenForo 2.2 1.2.1

  [SF] Core (Extended) - Lõi mở rộng cho XenForo 2.2 1.2.1 Add-on này hỗ trợ làm việc với các style của StylesFactory. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.24

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.24 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.23

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.23 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. T

  Help Forum Xenforo chuyển lên VPS bị lỗi không upload được hình

  Sau khi em chuyển forum từ share host lên VPS thì bị lỗi không thể đính kèm được hình. Chỉ hiện thông báo: "There was a problem uploading your file", dù là file lớn hay nhỏ xíu 10kb. Trong khi trước đó khi chạy trên shared hosting thì k bị gì. Cho em hỏi vào đâu để fix ạ? Cảm ơn ae
 10. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.3

  [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.3 Đây là một plugin hoạt động tích hợp với tất cả các plugin, chủ đề hoặc sản phẩm thuộc XenGenTr. Sau đó, tất cả các add-on hoặc sản phẩm được cập nhật sẽ yêu cầu bạn cài đặt add-on này. Bạn không cần phải cài đặt ngay, nếu gặp lỗi như...
 11. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.22

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.22 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.14.1

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.14.1 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Template side public mới...
 13. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.1

  [XenGenTr] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 1.0.1 Đây là một plugin hoạt động tích hợp với tất cả các plugin, chủ đề hoặc sản phẩm thuộc XenGenTr. Sau đó, tất cả các add-on hoặc sản phẩm được cập nhật sẽ yêu cầu bạn cài đặt add-on này. Bạn không cần phải cài đặt ngay, nếu gặp lỗi như...
 14. PVS

  Addon 2x [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.21

  [SF] Core - Lõi XenForo 2.2 1.0.21 Add-on này hỗ trợ cho các style của StylesFactory hoạt động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 15. PVS

  Addon 2x [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.13.0

  [XFA] Core - Lõi XenForo 2 1.13.0 Tính năng Các javascript của nhà cung cấp khác nhau được sử dụng cùng với các add-on của XFA Hàng biểu mẫu/phần tử macro mới: Trình chọn FA Input ngày và giờ Input thời lượng Bộ chọn màu nâng cao với hỗ trợ callback JS khi chọn màu Template side public mới...
 16. PVS

  Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.4

  [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.4 Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO. 1. Giới thiệu Trong quá trình sử dụng, hãy thêm phần yêu cầu vào addon.json để ghi lại sự phụ thuộc: { "require": { "MMO/CoreLib": [ 2020270...
 17. PVS

  Addon 2x Server error log email - Email nhật ký lỗi máy chủ cho XenForo 2 1.0

  Server error log email - Email nhật ký lỗi máy chủ cho XenForo 2 1.0 Gửi thông báo qua email về nhật ký lỗi máy chủ mới. Hỏi và đáp: Q: Tôi có thể gửi email cho nhiều nhân viên không? A: Không. Q: Email được gửi khi nào? A: Email được gửi mỗi giờ một lần. Bất kỳ nhật ký lỗi máy chủ nào từ...
 18. PVS

  Addon 2x [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.1 Release Candidate

  [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.1 Release Candidate AddOn Core mà kể từ bây giờ, (gần như) tất cả các AddOns của cv6 sẽ yêu cầu. Bên cạnh việc xử lý biểu tượng và Assset Upload, một số điều nhỏ khác chia sẻ giữa các AddOns của cv6. Phần lớn điều này liên quan đến xử lý Font Awesome. Xem...
 19. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Thread Reply Button: No Permission Error Display - Nút trả lời chủ đề: Hiển thị lỗi không có quyền cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Thread Reply Button: No Permission Error Display - Nút trả lời chủ đề: Hiển thị lỗi không có quyền cho XenForo 2.2 2.0.0 Hiển thị lỗi thực tế tại sao người dùng không có quyền trả lời chủ đề (nếu lỗi được thông qua) Yêu cầu: XF 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Addon 2x [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.0

  [cv6] Core - Lõi cho XenForo 2.2 1.1.0 Phần lớn điều này liên quan đến xử lý Font Awesome. Xem Edit Option Group dưới dạng Demo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom