Addon 2x [MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.4

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
[MMO] Core Library - Thư viện lõi cho XenForo 2.2 2.2.4

Thư viện chứa các hàm trợ giúp cho các add-on của MMO.

1. Giới thiệu

Trong quá trình sử dụng, hãy thêm phần yêu cầu vào addon.json để ghi lại sự phụ thuộc:
JSON:
{
  "require": {
    "MMO/CoreLib": [
      2020270,
      "[MMO] Core Library v2.2.2+"
    ]
  }
}

2. Template bổ sung

Đang thêm nhiều chức năng khác nhau cho các template giúp bạn làm việc với chúng dễ dàng hơn, cũng như thêm một số chức năng hữu ích.

Template Function:mcl_diff_for_human
Nhận thời gian chênh lệch ở định dạng con người có thể đọc được ở ngôn ngữ hiện tại

Template Function: mcl_phrase_plural
Sau khi xác định một phrase dịch có các tùy chọn số nhiều, bạn có thể sử dụng mcl_phrase_plural chức năng này để truy xuất phrase cho một "số lượng" nhất định.

3. Tùy chọn

MMO\CoreLib\Option\UserGroup - Hiển thị danh sách các nhóm người dùng có khả năng chọn loại hộp kiểm.
MMO\CoreLib\Option\UserUpgrade - Hiển thị danh sách khuyến mãi của các nhóm người dùng với khả năng chọn loại hộp kiểm
MMO\CoreLib\Option\CustomFields\Contact - Hiển thị các trường người dùng bổ sung thuộc loại liên hệ
MMO\CoreLib\Option\CustomFields\Personal - Hiển thị các trường người dùng bổ sung thuộc loại cá nhân
MMO\CoreLib\Option\CustomFields\Prefefernces - Hiển thị các trường người dùng bổ sung thuộc loại tùy chọn

4. Tính trạng. Mới trong 2.2.3

Macroable - Một đặc điểm để tự động thêm các phương thức vào một class.
PHP:
$macroableClass = new class() {
  use Illuminate\Support\Traits\Macroable;
};

$macroableClass::macro('concatenate', function(... $strings) {
  return implode('-', $strings);
};

$macroableClass->concatenate('one', 'two', 'three'); // returns 'one-two-three'

Các cuộc gọi được chuyển đến macro chức năng sẽ được liên kết với class
PHP:
$macroableClass = new class() {
 
  protected $name = 'myName';
 
  use Illuminate\Support\Traits\Macroable;
};

$macroableClass::macro('getName', function() {
  return $this->name;
};

$macroableClass->getName(); // returns 'myName'

5. Bộ sưu tập. Mới trong 2.2.3

Class MMO\CoreLib\Util\Collection này cung cấp một trình bao bọc thông thạo, thuận tiện để làm việc với các mảng dữ liệu. Trình trợ giúp thu thập trả về một thể hiện mới MMO\CoreLib\Util\Collection cho mảng đã cho. Vì vậy, việc tạo một bộ sưu tập cũng đơn giản như:
PHP:
$collection = collect([1, 2, 3]);

Các bộ sưu tập là "macroable", cho phép bạn thêm các phương thức bổ sung vào class Collection trong thời gian chạy. Class MMO\CoreLib\Util\Collection phương thức macro chấp nhận một bao đóng sẽ được thực thi khi macro của bạn được gọi. Việc đóng macro có thể truy cập các phương thức khác của bộ sưu tập thông qua $this, giống như thể nó là một phương thức thực sự của class collection.

6. Kết luận

Tại thời điểm này, nên thừa nhận công việc của Taylor Otwell và những người đóng góp khác cho Laravel PHP Framework - [MMO] Core Lib được lấy cảm hứng rất nhiều từ framework được phát triển cho Laravel và một số lớp phản chiếu được lấy trực tiếp từ thành phần Illuminate\Support. Thư viện cũng sử dụng một số thư viện riêng biệt từ khuôn khổ. Và rất đáng khen ngợi cho các bộ sưu tập thắt chặt bên ngoài laravel

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • MMO-CoreLib-2.2.4.zip
  1.1 MB · Lượt xem: 25

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom