noi bat

 1. PVS

  Addon 2x Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2

  Featured resources - Tài nguyên nổi bật cho XenForo 2 1.5 Hiển thị tài nguyên nổi bật ngẫu nhiên trong một widget. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Featured posts Widget key = featured_resources Title = (leave blank) Display in positions =...
 2. PVS

  Tutorial 2x Highlight new menu item - Làm nổi bật item menu mới cho XenForo 2

  Highlight new menu item - Làm nổi bật item menu mới cho XenForo 2 Hướng dẫn này sẽ đạt được điều sau: Lưu ý: Chỉ tương thích với XenForo 2.1 trở lên. Như bạn có thể thấy, bạn có thể nhận được một biểu tượng chỉ thay đổi khi di chuột lên các item mới với mục đích là làm nổi bật chúng thêm...
 3. PVS

  Addon 2x Feature Threads - Chủ đề nổi bật cho XenForo 2

  Feature Threads - Chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.0.3 Cách tốt nhất để giới thiệu các chủ đề hoặc hiển thị các chủ đề hay nhất trên forum list. Phiên bản được đề xuất: XF 2.1. + Một số template modifications không hoạt động với 2.0 Nếu đang sử dụng XF 2.0.x, vui lòng hủy kích hoạt danh sách...
 4. PVS

  Addon 2x Featured Threads Slider - Slide chủ đề nổi bật cho XenForo 2

  Featured Threads Slider - Slide chủ đề nổi bật cho XenForo 2 1.1.1 Add-on sẽ tạo một slide bao gồm các chủ đề nổi bật cho XenForo 2. Permissions Bạn có thể giới hạn số ký tự để hiển thị trong nội dung chủ đề. Options Add-on - General Options - Slider Options Style...
 5. PVS

  Addon 2x Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 (Bản add-on)

  Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 (Bản add-on) 1.0.0 Add-on có chức năng làm nổi bật chủ đề mà người dùng đã tham gia (tương tác). Demo Style Properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Tutorial 2x Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2

  Highlighting threads user participated in - Đánh dấu chủ đề đã tham gia cho XenForo 2 Đây là sửa đổi template được làm cho XF 1 nhưng với những thay đổi cần thiết để tương thích với XF 2. Về cơ bản, nó làm nổi bật mọi chủ đề người dùng hiện tại đã tham gia (tương tác) thành một màu khác biệt...
 7. PVS

  Tutorial 2x Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2

  Highlight and Separate Sticky Threads - Làm nổi bật và tách biệt chủ đề ghim cho XenForo 2 Chỉnh sửa css đơn giản (extra.less) để làm nổi bật và tách biệt các chủ đề ghim với chủ đề thường. Tách biệt chủ đề ghim với chủ đề thường: Thêm đoạn code sau vào template extra.less: /* Border...
 8. PVS

  Addon 2x Original Poster Highlight - Làm nổi bật người tạo chủ đề cho XenForo 2

  Original Poster Highlight - Làm nổi bật người tạo chủ đề cho XenForo 2 1.3.1 Add-on này thêm một ribbon vào avatar của người tạo chủ đề để làm nổi bật người dùng đó. Vô hiệu hoá product cho các styles cụ thể. Style property sẽ xác định màu ribbon. Style property sẽ xác định vị trí ribbon: Top...
 9. PVS

  Addon Featured Resources Layouts - Layout tài nguyên nổi bật

  Featured Resources Layouts - Layout tài nguyên nổi bật 1.1.0 Add-on này bổ sung thêm layout cho tài nguyên nổi bật. Tính năng chung: Options để kiểm soát hầu như tất cả các phần. Style Properties để tùy chỉnh hầu hết các phần. Layouts: Grid View - BX Slider Style Properties Kích hoạt...
 10. PVS

  Addon Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật

  Featured Thumbs - Hình ảnh thu nhỏ nổi bật 1.0 Featured Thumbs sẽ hiển thị ba hình ảnh thu nhỏ trên forum list của bạn. Hình ảnh là tệp đính kèm mà các thành viên của bạn đã đăng. Hình ảnh sẽ thay đổi mỗi 10 phút. Hình ảnh khi được nhấp sẽ hiển thị thông báo trong tệp đính kèm đã được đăng...
 11. PVS

  Addon Original Poster Highlight - Làm nổi bật người tạo chủ đề

  Original Poster Highlight - Làm nổi bật người tạo chủ đề 2.1.1 Add-on này sẽ thêm một ribbon vào hình đại diện trên mỗi comment của người tạo chủ đề để làm nổi bật họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Addon Featured Members - Thành viên nổi bật (+ biểu tượng đã xác minh)

  Featured Members - Thành viên nổi bật (+ biểu tượng đã xác minh) 1.5.0 Bạn đã bao giờ nhìn thấy trong facebook hay twitter hay instagram một số tài khoản có biểu tượng xác minh? Add-on này cho phép bạn có các chức năng tương tự vào trong XenForo của bạn + thêm một vài tính năng. Tính năng...
 13. PVS

  Addon Featured User System - Hệ thống người dùng nổi bật

  Featured User System - Hệ thống người dùng nổi bật 1.0.2 Tiện ích này sẽ cho phép bạn làm nổi bật người dùng trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ xuất hiện trong board index, forum và thread list. Nếu tính năng nhiều hơn một người dùng thì họ sẽ hiển thị ngẫu nhiên mỗi lần trang được làm...
 14. PVS

  Addon Notable Members - Thành viên nổi bật

  Notable Members - Thành viên nổi bật 1.2.4 Addon này cung cấp tùy chọn để thiết lập một yêu cầu hoạt động gần đây trên trang thành viên nổi bật. Bạn có thể thiết lập nó để họ phải đăng nhập trong [x] ngày hoặc bạn cũng có thể thiết lập nó để đăng nhập là không đủ tốt và họ phải thực hiện một...
 15. PVS

  Addon Additional Notable Groups - Bổ sung nhóm nổi bật

  Additional Notable Groups - Bổ sung nhóm nổi bật 1.0.2 Khá đơn giản về tính năng và cho phép bạn hiển thị thêm tab nhóm người dùng trên trang thành viên. Cài đặt: Tải về và giải nén tập tin .zip cung cấp. Tải lên nội dung của thư mục 'upload' lên thư mục gốc XenForo của bạn. Cài đặt tập tin...
 16. PVS

  Addon Auto-highlight permalink - Tự động bôi đen permalink

  Auto-highlight permalink - Tự động bôi đen permalink 1.0.0 Mô tả: Add-on này bôi đen permalink tự động khi nhấp vào. Điều này có thể tiết kiệm được 1 lần nhấp chuột đối với một số người sử dụng và tôi thấy nó rất hữu ích. Cách làm việc: Khi bạn nhấn chuột vào permalink: Theo mặc định...
Top Bottom