online

 1. PVS

  Khám phá 2 cách làm marketing online hiệu quả

  Khám phá 2 cách làm marketing online hiệu quả Marketing online được mọi người tin là chìa khóa dẫn đến sự thành công cho mọi doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 này. Điều này đã được chứng minh trên thực tế khi mà những cá nhân, tổ chức biết cách khai thác, vận dụng thành công chiến lược...
 2. PVS

  Addon 2x Sort Members Online Alphabetically - Sắp xếp Members Online theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2

  Sort Members Online Alphabetically - Sắp xếp Members Online theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.01 Theo mặc định, XenForo sắp xếp danh sách Members Online và Staff Online theo mức độ người dùng đã hoạt động gần nhất. Một số trang web có thể thích có các danh sách này được sắp xếp theo thứ tự...
 3. PVS

  Addon 2x Remove Guests And Robots from Online List - Loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến XF2

  Remove Guests And Robots from Online List - Loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến XF2 2.0.1 Addon đơn giản này sẽ loại bỏ khách và robot khỏi danh sách trực tuyến. Nó loại bỏ các tab và số liệu thống kê trong widget. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Tutorial 2x Online indicator based on user ID - Chỉ thị trực tuyến dựa trên ID người dùng XenForo 2

  Online indicator based on user ID - Chỉ thị trực tuyến dựa trên ID người dùng XenForo 2 Bạn chán với cùng một chỉ thị trực tuyến cho tất cả mọi người? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi điều đó. Đó là lựa chọn 10 chỉ thị khác nhau được tự động áp dụng dựa trên ID người dùng. Thực...
 5. PVS

  Addon 2x Fake Online User - Người dùng trực tuyến giả cho XenForo 2

  Fake Online User - Người dùng trực tuyến giả cho XenForo 2 2.0.2 Đây là một addon đơn giản, thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị. Kích hoạt addon này, nó sẽ thêm người dùng giả và trạng thái khách trực tuyến vào diễn đàn của bạn. Người dùng không hợp lệ, bị cấm và ẩn sẽ không được đưa vào mặc định...
 6. PVS

  Addon 2x Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.0 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể xem widget thành viên trực tuyến. Thông thường, khi bạn tắt 'View member profiles', widget thành viên trực tuyến cũng sẽ bị ẩn. Widget này cho phép kiểm soát để có...
 7. PVS

  Addon 2x [xFv] Members Online Avatar - Avatar thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  [xFv] Members Online Avatar - Avatar thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.1 Thêm hình đại diện thay cho tên thành viên trong widget members online ở sidebar. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x Time Spent Online - Tổng thời gian trực tuyến cho XenForo 2

  Time Spent Online - Tổng thời gian trực tuyến cho XenForo 2 2.0.6 Ghi lại tổng thời gian trực tuyến của thành viên và thêm nó vào hồ sơ thành viên của họ. Tính năng Profile. Hiển thị tổng thời gian trực tuyến của thành viên trên hồ sơ tài khoản của họ. Permissions. Đặt ai có thể xem nó. Đặt...
 9. PVS

  Addon 2x Auto Refresh Online - Tự động làm mới trực tuyến cho XenForo 2

  Auto Refresh Online - Tự động làm mới trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Addon nhỏ này sẽ tự động làm mới trang trực tuyến của bạn nếu nó được mở trong một tab. Có hai cài đặt cho addon. 1) Kích hoạt addon. Bạn có thể bật/tắt addon với tùy chọn này. 2) Khoảng tần số làm mới trực tuyến. Bạn có thể...
 10. PVS

  Addon 2x Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2

  Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 1.6 Hiển thị một block chứa các thành viên trực tuyến gần đây. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Members recently online Widget key = members_recently_online Title = (leave...
 11. PVS

  Addon 2x Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2

  Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2 2.0.0 Add-on sẽ thay đổi văn bản của widget thành viên trực tuyến với avatar của họ. Tính năng có thể tắt thay đổi mà không cần vô hiệu hóa add-on có thể chọn kích thước avatar để hiển thị trong thành viên trực...
 12. PVS

  Addon 2x Last Member Online - Thêm thành viên trực tuyến mới nhất vào XenForo 2

  Last Member Online - Thêm thành viên trực tuyến mới nhất vào XenForo 2 1.1.0 Hiển thị những người dùng đã trực tuyến trong x giờ qua. Thời gian có thể điều chỉnh được trong cài đặt widget. Tóm tắt tính năng hiển thị thành viên trực tuyến mới nhất điều chỉnh thời gian Chúc các bạn thành...
 13. PVS

  Addon 2x Pacman online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến kiểu Pacman cho XenForo 2

  Pacman online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến kiểu Pacman cho XenForo 2 1.3.0 Thay thế chỉ thị trực tuyến bằng Pacman. Chỉ được tạo bằng CSS. Online Offline Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Addon 2x MostEverOnline - Hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến cho XenForo 2

  MostEverOnline - Hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ hiển thị số lượng người dùng nhiều nhất đã từng trực tuyến. Nó bao gồm số lượng cho tất cả người dùng, thành viên và khách. Bạn có tùy chọn số lượng bất kỳ để hiển thị hoặc tất cả. Có...
 15. PVS

  Tutorial 2x Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2

  Online indicator - Thêm chỉ thị trực tuyến cho XenForo 2 Đây là sửa đổi CSS rất đơn giản với chỉ thị trực tuyến mặc định của XF. Vào template EXTRA.less, thêm đoạn code sau đây: .message-avatar-wrapper .message-avatar-online { position: absolute; top: -1px; left: -1px; right...
 16. PVS

  Addon 2x Online Status Indicator - Chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2

  Online Status Indicator - Chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này sẽ thêm chỉ thị trạng thái trực tuyến cho XenForo 2. Có thể thay đổi style thông qua style properties Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Addon 2x xenForo 2 Online Users Avatar - Thêm avatar vào thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  xenForo 2 Online Users Avatar - Thêm avatar vào thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0 Add-on này sẽ thêm Avatar vào block Thành Viên Trực Tuyến cho XenForo 2. Add-on có tùy chọn bật hoặc tắt thông qua ACP. Cách dùng: Click vào Administration Panel -> Appearances and Languages -> nút Theme...
 18. PVS

  Language 2x Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2

  Animated Online Markers German translatios - Bản dịch tiếng Đức cho Animated Online Markers của Xen2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Animated Online Markers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đức. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Tutorial 2x Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2

  Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2 Vào template message_macros tìm: <span class="message-userArrow"></span> Thêm đoạn code sau vào phía trước: <xf:if is="$user.isOnline()"> <div class="onlineON">Online</span></div> <xf:else />...
 20. PVS

  Tutorial 2x Custom Staff Online Titles for Xenforo 2 - Tùy chỉnh tiêu đề Staff Online cho XenForo 2

  Custom Staff Online Titles for Xenforo 2 - Tùy chỉnh tiêu đề Staff Online cho XenForo 2 Đây là hướng dẫn ngắn và đơn giản để tùy chỉnh tiêu đề staff online vì thông thường nó hiển thị tiêu đề profile user thay vì tiêu đề staff cho staff online. Đi đến template widget_members_online. Tìm...
Top Bottom