online

 1. PVS

  Tutorial 2x Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2

  Status indicator online or offline - Chỉ thị trạng thái online hoặc offline cho XenForo 2 Vào template message_macros tìm: <span class="message-userArrow"></span> Thêm đoạn code sau vào phía trước: <xf:if is="$user.isOnline()"> <div class="onlineON">Online</span></div> <xf:else />...
 2. PVS

  Tutorial 2x Custom Staff Online Titles for Xenforo 2 - Tùy chỉnh tiêu đề Staff Online cho XenForo 2

  Custom Staff Online Titles for Xenforo 2 - Tùy chỉnh tiêu đề Staff Online cho XenForo 2 Đây là hướng dẫn ngắn và đơn giản để tùy chỉnh tiêu đề staff online vì thông thường nó hiển thị tiêu đề profile user thay vì tiêu đề staff cho staff online. Đi đến template widget_members_online. Tìm...
 3. PVS

  Addon 2x Animated Online Markers - Chỉ thị trực tuyến động

  Animated Online Markers - Chỉ thị trực tuyến động 1.0.1 Animated Online Markers là một loạt các chỉ thị trực tuyến bao gồm cả Animated Markers. Chỉ thị trực tuyến mặc định. Chỉ thị ánh sang bao quanh Avatar. Chỉ thị trực tuyến chấm động. Chỉ thị trực tuyến ánh sáng bao quanh Avatar động. Đầy...
 4. PVS

  Addon Online Markers - Điểm đánh dấu trực tuyến

  Online Markers - Điểm đánh dấu trực tuyến 1.0.0 Online Markers bao gồm: ________________________________ - Vô hiệu hoá Online Markers - Sử dụng Online Markers XF mặc định - Animated V.1 Online Marker (Round Pulsate) - Animated V.2 Online Marker (Avatar Online Marker) - Curtains Online Marker...
 5. PVS

  Addon Set User(s) Online - Thiết lập người dùng trực tuyến

  Set User(s) Online - Thiết lập người dùng trực tuyến 1.0.0 Một số khách ghé thăm trang web của bạn mà không cần đăng ký làm thành viên. Một số thành viên chỉ bước qua và rồi thoát ra rất sớm. Nó gây ra những hậu quả mà số lượng thành viên hiển thị của trang web của bạn là rất ít. Chúng tôi đã...
 6. PVS

  Addon Who Has Visited 24 Hours - Ai đã truy cập trong 24 giờ

  Who Has Visited 24 Hours - Ai đã truy cập trong 24 giờ 2.0.0 Add-on này cho phép bạn xem danh sách các thành viên đã truy cập trong 24 giờ qua. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Online
Top Bottom