other resources 2.x

 1. PVS

  Other 2x Redirection scripts for PHPBB without SEO URLS - Tập lệnh chuyển hướng cho PHPBB không có URL SEO cho XenForo 2 1.0

  Redirection scripts for PHPBB without SEO URLS - Tập lệnh chuyển hướng cho PHPBB không có URL SEO cho XenForo 2 1.0 Một tập hợp các tập lệnh chuyển hướng nhanh chóng và đơn giản dành cho PHPBB sẽ thu thập các thông tin sau: Thread ID Profile ID Forum ID Và chuyển hướng chúng đến các thông tin...
 2. PVS

  Other 2x SHA256 File CheckSum - Tổng số kiểm tra tệp SHA256 cho XenForo 2

  SHA256 File CheckSum - Tổng số kiểm tra tệp SHA256 cho XenForo 2 Chỉnh sửa các XML template và mệt mỏi với việc tạo Checksum SHA256 cho XenForo và các phần mềm khác? Đây là một công cụ đơn giản sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Other 2x PhpStorm Live Templates for XenForo 2 - Template trực tiếp PhpStorm cho XenForo 2 20210519

  PhpStorm Live Templates for XenForo 2 - Template trực tiếp PhpStorm cho XenForo 2 20210519 Đây là bản xuất các template trực tiếp sử dụng để phát triển XenForo trong PhpStorm. Danh sách các template vẫn chưa hoàn chỉnh. Để cài đặt vào PhpStorm, hãy đi tới File > Manage IDE Settings > Import...
 4. PVS

  Other 2x [ITD] Mixed Small FileType Icons - Biểu tượng FileType nhỏ hỗn hợp cho XenForo 2

  [ITD] Mixed Small FileType Icons - Biểu tượng FileType nhỏ hỗn hợp cho XenForo 2 2.1.7.0 Một bộ gồm 20 biểu tượng FileType hỗn hợp 48x48 cho ITD Attachment Icons II. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Other 2x Share bộ smilies Skype cho XenForo 2

  Share bộ smilies Skype cho XenForo 2 Bộ smilies động khá đẹp mắt của Skype, các bạn có thể dùng để thêm vào diễn đàn của mình. Hướng dẫn cài đặt: Download tệp đính kèm về và giải nén ra Upload folder "styles" lên ngang với thư mục cài đặt XenForo Vào ACP > Content > Smilies > Import...
 6. PVS

  Other 2x [ITD] The Boss Avatar Set - Bộ ảnh đại diện The Boss cho XenForo 2

  [ITD] The Boss Avatar Set - Bộ ảnh đại diện The Boss cho XenForo 2 2.1.7 Một bộ 36 avatar kiểu Boss hoạt động với [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Other 2x [ITD] Angry Birds Avatars Pack - Gói ảnh đại diện Angry Birds cho XenForo 2

  [ITD] Angry Birds Avatars Pack - Gói ảnh đại diện Angry Birds cho XenForo 2 2.1.5 Một bộ gồm 10 hình đại diện kiểu angry birds hoạt động với add-on [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Other 2x [ITD] Pirates Avatar Set - Bộ ảnh đại diện cướp biển cho XenForo 2

  [ITD] Pirates Avatar Set - Bộ ảnh đại diện cướp biển cho XenForo 2 1.0.0 Một bộ gồm 10 loại ảnh đại điện kiểu cướp biển. Trước tiên, bạn phải cài đặt add-on [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Other 2x [ITD] Animated Smileys Pack I - Gói mặt cười động cho XenForo 2

  [ITD] Animated Smileys Pack I - Gói mặt cười động cho XenForo 2 1.0.0 Một bộ gồm 24 mặt cười động cho menu smiley diễn đàn của bạn. Hướng dẫn: Tải về tệp đính kèm. Upload nội dung của thư mục [upload] lên thư mục gốc cài đặt XenForo của bạn Vào ACP và cài đặt add-on Cấu hình: Đăng nhập...
 10. PVS

  Other 2x Basic File-type Icons for Attachment Icons II - Biểu tượng loại tệp cho Attachment Icons XenForo 2

  Basic File-type Icons for Attachment Icons II - Biểu tượng loại tệp cho Attachment Icons XenForo 2 1.0.0 Bộ 57 biểu tượng loại tệp cơ bản, để sử dụng với [ITD] Attachment Icons II. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Other 2x Noto Emoji People Faces - Thêm Noto Emoji People Faces cho XenForo 2

  Noto Emoji People Faces - Thêm Noto Emoji People Faces cho XenForo 2 1.0.0 Một bộ sưu tập 50 biểu tượng Noto Emoji People Faces. Trước tiên, bạn phải cài đặt [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Other 2x Halloween - Ảnh đại diện Halloween cho XenForo 2

  Halloween - Ảnh đại diện Halloween cho XenForo 2 1.0.0 Bộ 44 Avatar Halloween được thiết lập cho [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Trước tiên, bạn phải cài đặt [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Other 2x Zombatar - Ảnh đại diện Zombatar cho XenForo 2

  Zombatar - Ảnh đại diện Zombatar cho XenForo 2 1.0.0 Bộ 27 Avatar Zombatar được thiết lập cho [Xen-Soluce] Avatar Gallery Trước tiên, bạn phải cài đặt [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Other 2x Matryoshka Avatars - Ảnh đại diện Matryoshka cho XenForo 2

  Matryoshka Avatars - Ảnh đại diện Matryoshka cho XenForo 2 2.0.0 Bộ 6 Avatar Matryoshka được thiết lập cho [Xen-Soluce] Avatar Gallery Trước tiên, bạn phải cài đặt add-on [Xen-Soluce] Avatar Gallery. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Other 2x Boarder Box World Flags Smiles - Biểu tượng mặt cười cờ thế giới dạng hộp viền cho XenForo 2

  Boarder Box World Flags Smiles - Biểu tượng mặt cười cờ thế giới dạng hộp viền cho XenForo 2 2.0.0 Thêm bộ sưu tập cờ thế giới dạng hộp viền 50x50 vào bộ smile của bạn. Cách dùng: Upload nội dung bên trong thư mục upload lên thư mục gốc diễn đàn của bạn. Đăng nhập vào ACP >...
 16. PVS

  Other 2x Minecraft All Pack - Tất cả gói Minecraft cho XenForo 2

  Minecraft All Pack - Tất cả gói Minecraft cho XenForo 2 1.12+ Một gói khổng lồ của tất cả các block/item/entities Minecraft 1.12+. Hơn 700 smilie trong 10 loại! Tính năng Bao gồm tất cả các block/item/entities Minecraft Smilie được nhóm thành 10 loại: 9 tab creative và 1 category entities...
 17. PVS

  Other 2x Copyright Footer Management - Quản lý Footer Copyright của XenForo 2

  Copyright Footer Management - Quản lý Footer Copyright của XenForo 2 Đây là hướng dẫn nhanh về cách tự động gộp tất cả các copyright footer từ các add-on thành một dòng, tránh tình huống có 5 bản phát hành với 5 dòng riêng biệt. Template Modifications Template: PAGE_CONTAINER Modification...
 18. PVS

  Other 2x XF2 Docker Container - Thêm Docker Container cho XenForo 2

  XF2 Docker Container - Thêm Docker Container cho XenForo 2 1.0.0 Một dự định docker container để phát triển trong XenForo. Cài đặt: 1. Sao chép docker-compose.yml và docker vào thư mục gốc xenforo của bạn 2. Chỉnh sửa config.php của bạn để thay đổi chi tiết cơ sở dữ liệu $config['db'] = [...
 19. PVS

  Other 2x Banned emails: 1,636 Trashmails - Email bị cấm: 1,636 thư rác

  Banned emails; Trashmails & Spammails - Email bị cấm: Trashmails & Spammails cho XenForo 2 2.0.0 Điều hướng đến cửa sổ bên dưới và chọn tệp banned_emails.xml được bao gồm trong tệp nén zip. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Other 2x Ban spam emails: MailChecker - Ngăn thư rác: MailChecker

  Ban spam emails: MailChecker - Ngăn thư rác: MailChecker 2269b38 Điều hướng đến trang Banned emails. Admin Control Panel → Users → User discipline → Banned emails Nhấp vào nút Import và chọn tệp MailChecker.xml được bao gồm trong tệp nén zip. Danh sách này được lấy từ mailchecker do MIT...
Top Bottom