password

 1. PVS

  Addon 2x Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2 3.4.0

  Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2 3.4.0 Sự thay đổi này chủ yếu dựa vào các nguyên tắc của sức mạnh mật khẩu ước tính. Nó không cần mật khẩu mạnh bởi sự kết hợp của họ trên/dưới chữ, ký tự đặc biệt và số, nhưng làm thế nào chúng được dễ dàng để crack trong thực tế. Để tăng sự...
 2. PVS

  Addon 2x WBB - Thread Password - Mật khẩu chủ đề cho XenForo 2 1.0.0

  WBB - Thread Password - Mật khẩu chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Cho phép bạn đặt mật khẩu cho các chủ đề. Cấp cho nhóm thành viên của bạn quyền đặt mật khẩu chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [MMO] Disable Lost Password - Vô hiệu hoá quên mật khẩu cho XenForo 2

  [MMO] Disable Lost Password - Vô hiệu hoá quên mật khẩu cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ vô hiệu hóa chức năng khôi phục mật khẩu. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [MMO] Change Password Permission - Thêm quyền thay đổi mật khẩu cho XenForo 2

  [MMO] Change Password Permission - Thêm quyền thay đổi mật khẩu cho XenForo 2 2.0.1 Addon thêm quyền để bạn có thể cấm thay đổi mật khẩu cho các nhóm người dùng nhất định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [GT] Password Strength Reskin - Độ mạnh mật khẩu XenForo 2

  [GT] Password Strength Reskin - Độ mạnh mật khẩu XenForo 2 1.0.0 Thanh cường độ mật khẩu bình thường là nhỏ, và màu sắc không sáng lắm. Addon này, tuy nhỏ nhưng lại có thanh lớn hơn một chút với màu sắc rực rỡ hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2

  Forum password - Mật khẩu diễn đàn cho XenForo 2 1.3 Add-on hỗ trợ bạn thêm mật khẩu bảo vệ diễn đàn và chủ đề. Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ phải nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong một cookie. Tất cả phrase bắt đầu với...
 7. PVS

  Addon 2x Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2

  Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2 3.3.0 Sự thay đổi này chủ yếu dựa vào các nguyên tắc của sức mạnh mật khẩu ước tính. Nó không cần mật khẩu mạnh bởi sự kết hợp của họ trên/dưới chữ, ký tự đặc biệt và số, nhưng làm thế nào chúng được dễ dàng để crack trong thực tế. Để tăng sự...
 8. PVS

  Tutorial 2x Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2

  Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2 Bạn có thể sử dụng truy vấn này để đặt lại mật khẩu của người dùng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn quên mật khẩu admin. Bạn cần phải thay thế new-password và 1 (user_id). Bạn không cần phải thay đổi salt, nếu như bạn bạn thay đổi thì...
 9. PVS

  Addon Forum Password - Mật khẩu diễn đàn

  Forum Password - Mật khẩu diễn đàn 1.3 Mật khẩu bảo vệ diễn đàn và nội dung chủ đề. Trang Forum Password Trang Options Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ có thể nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong cookie. Chủ đề trong diễn đàn được bảo vệ...
 10. PVS

  Addon Password - Mật khẩu

  Password - Mật khẩu 1.1 Mật khẩu bảo vệ nội dung và chủ đề của diễn đàn. Trang Password Trang Options Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ có thể nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong cookie. Chủ đề trong diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu...
Top Bottom