Addon 2x Disable Edit Email and Password - Tắt chỉnh sửa Email và Mật khẩu XenForo 2.2 1.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Disable Edit Email and Password - Tắt chỉnh sửa Email và Mật khẩu XenForo 2.2 1.0.0

Addon này cho phép bạn vô hiệu hóa hoàn toàn người dùng và nhóm người dùng thay đổi email hoặc mật khẩu của họ trong XenForo với một bộ quyền đơn giản. Tất cả các khả năng quản trị vẫn còn. Thiết lập các trang "Đặt lại mật khẩu" và "Chỉnh sửa mật khẩu/email" tùy chỉnh của riêng bạn trong Option quản trị viên người dùng để liên kết lại các nút đặt lại mật khẩu XenForo và thay đổi mật khẩu/email.

Tính năng:
  • Thêm quyền "Chỉnh sửa địa chỉ email" và "Chỉnh sửa mật khẩu" mới cho quyền của User and Groups permissions
  • Thêm liên kết chỉnh sửa hồ sơ và đặt lại mật khẩu tùy chỉnh vào màn hình quản trị User Options
  • Tùy chọn để tắt "Quên mật khẩu của bạn?" hoặc liên kết lại đến trang chỉnh sửa hồ sơ tùy chỉnh của bạn
  • Tắt nút "thay đổi" email hoặc liên kết lại với trang chỉnh sửa hồ sơ tùy chỉnh của bạn
  • Xóa các trường mật khẩu và thay thế bằng liên kết nút "thay đổi" tới trang chỉnh sửa hồ sơ tùy chỉnh của bạn
  • Chuyển hướng https://domain.com/lost-password/https://domain.com/account/email/ đến các liên kết tùy chỉnh hoặc ném trang lỗi XenForo nếu không có liên kết tùy chỉnh nào được đặt.
Thay đổi mật khẩu và email chỉ được thực hiện đối với người dùng hoặc nhóm có trường "Chỉnh sửa địa chỉ email" hoặc "Chỉnh sửa mật khẩu" được đặt là No" hoặc "Never". Tất cả các nhóm khác sẽ giữ lại chức năng tài khoản bình thường.

Cách sử dụng:

Sau khi được bật, hãy chọn nhóm người dùng mà bạn muốn tắt chỉnh sửa địa chỉ email hoặc mật khẩu và đặt quyền thành "No" hoặc "Never". Bạn cũng có thể điều hướng đến trang XF > Options > User Options để xem các tùy chọn tùy chỉnh để thay đổi URL trang chỉnh sửa và vô hiệu hóa chức năng "Quên mật khẩu của bạn".

1-disable-email-password-permissions.png2-disable-email-password-options.png3-disable-email-password-reset.png4-disable-email-password-email-change-button.png5-disable-email-password-password.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Mangini-DisableEmailPassword-1.0.0.zip
    15.4 KB · Lượt xem: 26

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom