quan ly

 1. PVS

  Addon DragonByte Product Manager - Trình quản lý sản phẩm của DragonByte

  DragonByte Product Manager - Trình quản lý sản phẩm của DragonByte 2.0.0 Product Manager là người bạn đồng hành với các sản phẩm DragonByte hiện tại của bạn, cho phép bạn không chỉ có một tab AdminCP riêng biệt cho sản phẩm của DragonByte, nhưng cũng nhanh chóng và dễ dàng nhìn thấy nếu có bất...
 2. PVS

  Addon Showcase "Item Management System" - Showcase "Hệ thống quản lý Item" (Reviews, Guides, Garage)

  Showcase "Item Management System" - Showcase "Hệ thống quản lý Item" (Reviews, Guides, Garage) 2.6.0 Showcase là một "Item Management System" thiết kế dành cho các chủ sở hữu diễn đàn cung cấp giao diện cho người dùng của họ để "showcase" item VISUALLY thông qua việc sử dụng các hình ảnh tải...
 3. PVS

  Addon Dead Link Management - Quản lý liên kết chết

  Dead Link Management - Quản lý liên kết chết 1.2 Sau khi cài đặt, bạn tìm thấy "Dead Link Managment" trong Tools và Rebuild Caches. Cuộn xuống và thiết lập khung thời gian của bạn. Có lẽ nó là tốt hơn để chọn khung thời gian nhỏ hơn, làm cho tìm kiếm cần có thời gian. Chạy bảo trì này phải...
 4. PVS

  Addon RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM

  RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM 1.1.1 Để kiểm tra danh sách những người tải tập tin đính kèm hoặc tài nguyên của bạn, bạn có thể sử dụng ứng dụng này - "RM Download Tracker". RM Download Tracker là hoàn toàn hữu ích cho bất kỳ người quản trị hay người tải lên theo dõi tình hình...
 5. PVS

  Addon Donation Manager - Quản lý tài trợ

  Donation Manager - Quản lý tài trợ 1.4.2 Charity donation hoặc Project Donation đang trở thành phổ biến bất cứ lúc nào trên thế giới. Ngày nay, nhiều nghệ sĩ trẻ muốn mang “child” của mình cho công chúng, tuy nhiên, nó dường như không thể khi họ không có tiền trong tay. Với bất kỳ ý tưởng đưa...
 6. PVS

  Addon Projects Manager - Quản lý dự án

  Projects Manager - Quản lý dự án 2.0.2 Add-on này cho phép bạn tạo ra một trình quản lý dự án! Bạn có thể tạo ra một số lượng không giới hạn của các dự án, danh mục và các nhiệm vụ. Add-on thêm các permission. Bạn có thể sửa, xóa, chỉnh sửa tình trạng và độ ưu tiên Và nhiều hơn thế ... Tính...
Top Bottom