remove

 1. PVS

  Addon Remove User Avatar from Selected Nodes - Loại bỏ avatar của người dùng từ các Node tùy chọn

  Remove User Avatar from Selected Nodes - Loại bỏ avatar của người dùng từ các Node tùy chọn 1.5.a Sửa đổi này sẽ loại bỏ avatar người dùng khỏi (các) node được chọn. Trước khi cài đặt add-on Sau khi cài đặt add-on Trang Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn

  Remove User Signatures From Selected Nodes - Loại bỏ chữ ký của người dùng từ các Node tùy chọn 1.3.b Sửa đổi này sẽ xóa chữ ký người dùng khỏi các Node được chọn. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Trang Options Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Hướng dẫn Remove News Ticker from Navigation - Loại bỏ News Ticker từ Navigation

  Remove News Ticker from Navigation - Loại bỏ News Ticker từ Navigation Ngoài tất cả các user group permissions khác cho news tickers, bạn cũng có thể thiết lập các nhóm người dùng có thể nhìn thấy tab navigation cho news ticker: Vì vậy, dễ dàng thiết lập nó là NO đối với bất kỳ nhóm mà bạn...
 4. PVS

  Hướng dẫn Loại bỏ các yếu tố không cần thiết từ trang login

  Loại bỏ các yếu tố không cần thiết từ trang login Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để loại bỏ header, breadcrumbs & footer trên trang login. Vào ACP tìm đến template "login_page" và thay thế toàn bộ template với đoạn code sau: <xen:title>{xen:phrase log_in}</xen:title> <style...
 5. PVS

  Hướng dẫn Remove ThemeHouse Branding - Loại bỏ thương hiệu ThemeHouse

  Remove ThemeHouse Branding - Loại bỏ thương hiệu ThemeHouse Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ ThemeHouse copyright. Bước 1. Vào admin control panel của bạn. Bước 2. Đến template EXTRA.css Bước 3. Dán đoạn code sau vào bên trong EXTRA.css div#thCopyrightNotice { display: none; }...
 6. PVS

  Hướng dẫn Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit

  Remove PixelExit Branding - Loại bỏ thương hiệu PixelExit Đây là một hướng dẫn ngắn về cách loại bỏ PixelExit Copyright ở footer. Đi đến AdminCP --> Styles --> YourStyle --> Template Tìm template footer và chỉnh sửa nó (không phải footer.css) Tìm dòng bắt đầu bằng <div id="copyright"> và tìm...
 7. PVS

  Addon Remove Click To Call - Loại bỏ nhấp chuột để gọi

  Remove Click To Call - Loại bỏ nhấp chuột để gọi 1.0.0 Mô tả: Add-on này vô hiệu hóa tự động phát hiện các số điện thoại có thể có trong một trang web trong Safari trên iOS. Sửa đổi template sau đây: PAGE_CONTAINER Cài đặt: Tải về và giải nén removeclicktocall_v1.0.zip Từ Admin Control...
 8. PVS

  Addon Remove Attachment Links All - Loại bỏ tất cả liên kết tập tin đính kèm

  Remove Attachment Links All - Loại bỏ tất cả liên kết tập tin đính kèm 1.1 Mô tả: Loại bỏ tất cả các liên kết tập tin đính kèm. Một liên kết đính kèm là một thẻ tập tin đính kèm inline có một liên kết. Trước khi chạy add-on: Sau khi chạy add-on: Add-on này sẽ đi qua tất cả các bài viết và...
 9. PVS

  Addon Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List

  Remove Breadcrumb on Forum List - Loại bỏ Breadcrumb trên Forum List 1.0.0 Mô tả: Add-on này loại bỏ breadcrumb trên forum list (trên và dưới) để có thể nhận thêm được một ít không gian. Một số người dùng nghĩ rằng đây không phải là thứ cần thiết trên trang chính của diễn đàn. Ảnh chụp màn...
 10. PVS

  Addon Remove Two-Step Verification - Loại bỏ xác minh hai bước

  Remove Two-Step Verification - Loại bỏ xác minh hai bước 1.0.0 Mô tả: Với add-on đơn giản này bạn có thể loại bỏ trực quan tính năng xác minh hai bước. Lưu ý: Xác minh hai bước là một cải tiến bảo mật từ XenForo, nhưng nếu bạn không muốn nó trên diễn đàn của bạn, bạn có thể loại bỏ nó bằng...
Top Bottom