Addon 2x Remove Location, Website and About you field - Loại bỏ trường Location, Website và About you

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Remove Location, Website and About you field - Loại bỏ trường Location, Website và About you 1.4.0

Add-on này sẽ xóa các trường location, website và about you từ trang hồ sơ thành viên và trang tài khoản dựa trên quyền của nhóm người dùng.

rlwf_permissions.png


rlwf_account_details.png


rlwf_member_about.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BassMan-RemoveLocationWebsiteField-1.2.0.zip
  9.7 KB · Lượt xem: 10
 • BassMan-RemoveLocationWebsiteField-1.2.1.zip
  16.6 KB · Lượt xem: 5
 • BassMan-RemoveLocationWebsiteField-1.2.2.zip
  16.7 KB · Lượt xem: 11
 • BassMan-RemoveLocationWebsiteField-1.3.0.zip
  17.1 KB · Lượt xem: 9
 • XF2.2_BassMan-RemoveLocationWebsiteField-1.4.0.zip
  17.5 KB · Lượt xem: 16

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.4.0
 

Top Bottom