resource

 1. PVS

  Addon Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp)

  Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp) 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo ra một block để hiển thị các tài nguyên RM! Add-on này cho phép bạn xem một block hiển thị các cột khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể. (categories, most popular resources, top...
 2. PVS

  Addon Resource Category User View Permissions - Quyền xem Resource Category cho người dùng

  Resource Category User View Permissions - Quyền xem Resource Category cho người dùng Addon này cho phép bạn chọn nhóm người dùng có thể xem một resource category. Add-on hoạt động như thế nào? Trong mỗi Resource Category bạn có thể chọn các nhóm có quyền truy cập vào category đó. Nó trông...
 3. PVS

  Addon Update All Resources - Cập nhật tất cả tài nguyên

  Update All Resources - Cập nhật tất cả tài nguyên 1.0.1 Mô tả: Đơn giản, hiệu quả. Cho admin/moderator/user của bạn permission để cập nhật tất cả các tài nguyên. Đặc biệt hữu ích nếu bạn đang cẩn thận theo dõi những gì mọi người muốn đưa vào resource manager của bạn. Tính năng: Phân quyền...
 4. PVS

  Addon Thread On Resource Update - Chủ đề trên tài nguyên cập nhật

  Thread On Resource Update - Chủ đề trên tài nguyên cập nhật 1.1.1 Nhiệm vụ của Thread on Resource Update là tạo ra một thông báo mới như một định dạng chủ đề/bài viết khi có một tài nguyên mới được cập nhật. Với add-on này, bạn sẽ không lãng phí thời gian vào văn bản thông báo nữa. Khi bạn cài...
 5. PVS

  Addon Limit Resource Downloads - Giới hạn tải về tài nguyên

  Limit Resource Downloads - Giới hạn tải về tài nguyên 1.1.3 Bạn đang tìm kiếm một công cụ để hạn chế lượt tải về? Add-on này sẽ hỗ trợ bạn có một tính năng rất hữu ích để hạn chế tải về tài nguyên của người dùng trên Resource Manager. Limit Resource Downloads cho phép bạn giới hạn số lượng các...
 6. PVS

  Addon Xenforo Resource Prefixes - Tiền tố tài nguyên Xenforo

  Xenforo Resource Prefixes - Tiền tố tài nguyên Xenforo 1.0.0 Bạn tham gia một diễn đàn và bạn không biết làm thế nào để nhận các sản phẩm chính xác mà bạn muốn? Vì vậy, "XenForo Resource Prefixes" có thể cung cấp cho bạn giải pháp để giải quyết vấn đề của bạn. "XenForo Resource Prefixes" giúp...
 7. PVS

  Addon RM Marketplace - Thị thường RM

  RM Marketplace - Thị thường RM 3.9.0 Mô tả RM Marketplace cho phép người sử dụng của bạn bán resource từ resource manager, như trong một thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Các sản phẩm kỹ thuật số (căn cứ vào giấy phép): có hoặc không có giấy phép gia hạn có hoặc không có giấy phép hạn...
Top Bottom