resource

 1. PVS

  Addon Resource Delete Alert - Cảnh báo khi xóa tài nguyên

  Resource Delete Alert - Cảnh báo khi xóa tài nguyên 1.2 Với addon này, bạn có thể dễ dàng cung cấp lý do cho bất kỳ ai đã tải xuống tài nguyên thông qua trường văn bản tùy chọn cho cửa sổ resource delete. Như thế này: Lý do được cung cấp sẽ được gửi đến mọi người thông qua một cảnh báo...
 2. PVS

  Addon 2x Convert Threads to Resources - Chuyển đổi chủ đề sang tài nguyên cho XenForo 2

  Convert Threads to Resources - Chuyển đổi chủ đề sang tài nguyên cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này cho phép bạn chuyển đổi các bài viết đầu tiên của một chủ đề trên diễn đàn hiện có thành một tài nguyên. Các tài nguyên mới được tạo ra sẽ được đăng theo các chủ đề khởi động ban đầu và sẽ giữ lại...
 3. PVS

  Addon 2x Update Any Resource - Cập nhật bất kỳ tài nguyên cho XenForo 2

  Update Any Resource - Cập nhật bất kỳ tài nguyên cho XenForo 2 1.1.0 Cho phép các thành viên có quyền cập nhật bất kỳ tài nguyên nào. Permissions Resource moderator permissions Update any resource Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Resource Manager Filter Buttons - Nút bộ lọc cho Resource Manager của XenForo 2

  Resource Manager Filter Buttons - Nút bộ lọc cho Resource Manager của XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép dễ dàng lọc và sắp xếp tài nguyên. Có thể bật hoặc tắt các nút. Các kiểu nút bộ lọc Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x Reassign Own Resource Permission - Chỉ định lại quyền sở hữu Resource cho XenForo 2

  Reassign Own Resource Permission - Chỉ định lại quyền sở hữu Resource cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này nhanh chóng và đơn giản, thêm resource permission mới, khi được set cho phép người dùng gán lại tài nguyên của riêng họ cho board member. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Tutorial 2x Donation Button for Resources - Thêm nút Donation vào Resources cho XenForo 2

  Donation Button for Resources - Thêm nút Donation vào Resources cho XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một nút Donation vào Resources của bạn kết hợp với custom fields. 1. Tạo một custom field mới: Nếu không có custom field mới, điều này sẽ không làm việc. Đảm bảo sao...
 7. PVS

  Addon Add Resource Icon image in Search - Thêm hình ảnh biểu tượng tài nguyên vào tìm kiếm

  Add Resource Icon image in Search - Thêm hình ảnh biểu tượng tài nguyên vào tìm kiếm 1.0 Addon này bổ sung biểu tượng tài nguyên vào trong tìm kiếm xenforo thay vì avatar trong tìm kiếm xenforo...! Tóm tắt về tính năng: Biểu tượng tài nguyên trong Tìm kiếm Thiết lập kích thước 250x150 Xếp...
 8. PVS

  Addon Resource Wishlist - Danh sách tài nguyên mong muốn

  Resource Wishlist - Danh sách tài nguyên mong muốn 1.0.2 Bạn có muốn khách hàng hoặc người dùng của bạn có thể theo dõi tài nguyên của bạn không? Hoặc bạn có muốn sản phẩm của bạn nổi bật? Nếu bạn nghĩ như vậy, chúng tôi hỗ trợ bạn với add-on này. Add-on này nhằm mục đích tạo ra một danh sách...
 9. PVS

  Addon Featured Resources Layouts - Layout tài nguyên nổi bật

  Featured Resources Layouts - Layout tài nguyên nổi bật 1.1.0 Add-on này bổ sung thêm layout cho tài nguyên nổi bật. Tính năng chung: Options để kiểm soát hầu như tất cả các phần. Style Properties để tùy chỉnh hầu hết các phần. Layouts: Grid View - BX Slider Style Properties Kích hoạt...
 10. PVS

  Addon Amazon Parser Resource - Phân tích cú pháp tài nguyên Amazon

  Amazon Parser Resource - Phân tích cú pháp tài nguyên Amazon 1.2 Thêm affiliate ID Amazon để liên kết trong mô tả tài nguyên. Trang Options Tính năng: Affiliate ID khác nhau có thể được thêm vào cho mỗi quốc gia Thêm affiliate ID để liên kết sản phẩm của Amazon Cách hoạt động: Khi một hoặc...
 11. PVS

  Addon XFRM Resources Layout - Bố cục tài nguyên XFRM

  XFRM Resources Layout - Bố cục tài nguyên XFRM 1.0.5 Với add-on này, bạn có thể hiển thị XFRM Resources với các cách khác nhau. Layout mới: Trang Index Resource Manager's Mặc định (Không thay đổi bất cứ điều gì. Nó sẽ vẫn là List View) Grid View Sắp ra mắt... Trang Category Resource...
 12. PVS

  Addon Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên

  Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên 1.1 Mô tả: Cho phép tìm kiếm Resource Manager dựa vào category và các lĩnh vực tài nguyên. Nút Resource Search Biểu mẫu Resource Search Kết quả Resource Search Trang Options User Group permissions Tính năng: Hỗ trợ category và lên đến 10 drop...
 13. PVS

  Addon Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp)

  Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp) 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo ra một block để hiển thị các tài nguyên RM! Add-on này cho phép bạn xem một block hiển thị các cột khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể. (categories, most popular resources, top...
 14. PVS

  Addon Resource Category User View Permissions - Quyền xem Resource Category cho người dùng

  Resource Category User View Permissions - Quyền xem Resource Category cho người dùng Addon này cho phép bạn chọn nhóm người dùng có thể xem một resource category. Add-on hoạt động như thế nào? Trong mỗi Resource Category bạn có thể chọn các nhóm có quyền truy cập vào category đó. Nó trông...
 15. PVS

  Addon Update All Resources - Cập nhật tất cả tài nguyên

  Update All Resources - Cập nhật tất cả tài nguyên 1.0.1 Mô tả: Đơn giản, hiệu quả. Cho admin/moderator/user của bạn permission để cập nhật tất cả các tài nguyên. Đặc biệt hữu ích nếu bạn đang cẩn thận theo dõi những gì mọi người muốn đưa vào resource manager của bạn. Tính năng: Phân quyền...
 16. PVS

  Addon Thread On Resource Update - Chủ đề trên tài nguyên cập nhật

  Thread On Resource Update - Chủ đề trên tài nguyên cập nhật 1.1.1 Nhiệm vụ của Thread on Resource Update là tạo ra một thông báo mới như một định dạng chủ đề/bài viết khi có một tài nguyên mới được cập nhật. Với add-on này, bạn sẽ không lãng phí thời gian vào văn bản thông báo nữa. Khi bạn cài...
 17. PVS

  Addon Limit Resource Downloads - Giới hạn tải về tài nguyên

  Limit Resource Downloads - Giới hạn tải về tài nguyên 1.1.3 Bạn đang tìm kiếm một công cụ để hạn chế lượt tải về? Add-on này sẽ hỗ trợ bạn có một tính năng rất hữu ích để hạn chế tải về tài nguyên của người dùng trên Resource Manager. Limit Resource Downloads cho phép bạn giới hạn số lượng các...
 18. PVS

  Addon Xenforo Resource Prefixes - Tiền tố tài nguyên Xenforo

  Xenforo Resource Prefixes - Tiền tố tài nguyên Xenforo 1.0.0 Bạn tham gia một diễn đàn và bạn không biết làm thế nào để nhận các sản phẩm chính xác mà bạn muốn? Vì vậy, "XenForo Resource Prefixes" có thể cung cấp cho bạn giải pháp để giải quyết vấn đề của bạn. "XenForo Resource Prefixes" giúp...
 19. PVS

  Addon RM Marketplace - Thị thường RM

  RM Marketplace - Thị thường RM 3.9.0 Mô tả RM Marketplace cho phép người sử dụng của bạn bán resource từ resource manager, như trong một thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Các sản phẩm kỹ thuật số (căn cứ vào giấy phép): có hoặc không có giấy phép gia hạn có hoặc không có giấy phép hạn...
Top Bottom