search

 1. PVS

  Addon 2x Google Search - Tích hợp Google Search vào XenForo 2

  Google Search - Tích hợp Google Search vào XenForo 2 1.1.0 Add-on này tích hợp Công cụ tìm kiếm của Google trong diễn đàn của bạn cho phép người dùng tìm kiếm diễn đàn bằng tìm kiếm của Google. Hơn nữa, tìm kiếm của Google có thể được tự động thực hiện nếu hệ thống tìm kiếm xenForo mặc định...
 2. PVS

  Tutorial 2x Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2

  Thêm biểu mẫu Google Custom Search vào Advance Search cho XenForo 2 Thao tác này sẽ thêm một biểu mẫu tìm kiếm tùy chỉnh của Google vào Advanced Search của XenForo và sẽ thực hiện tìm kiếm trên Google về trang web của bạn. Tất nhiên bạn sẽ cần phải đăng ký và đã đăng ký trang web của bạn với...
 3. PVS

  Addon 2x Search Results with GSE - Kết quả tìm kiếm với GSE cho XenForo 2

  Search Results with GSE - Kết quả tìm kiếm với GSE cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này, hoạt động với Google CSE và hiển thị cho kết quả tìm kiếm sử dụng "Công cụ tìm kiếm của Google" và mặc định. Trước khi cài đặt 1. Đi tới Google CSE: https://cse.google.com/cse/create/new và thêm trang web của...
 4. PVS

  Addon Add Resource Icon image in Search - Thêm hình ảnh biểu tượng tài nguyên vào tìm kiếm

  Add Resource Icon image in Search - Thêm hình ảnh biểu tượng tài nguyên vào tìm kiếm 1.0 Addon này bổ sung biểu tượng tài nguyên vào trong tìm kiếm xenforo thay vì avatar trong tìm kiếm xenforo...! Tóm tắt về tính năng: Biểu tượng tài nguyên trong Tìm kiếm Thiết lập kích thước 250x150 Xếp...
 5. PVS

  Addon Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện

  Conversation Search - Tìm kiếm cuộc trò chuyện 1.1 Add-on Conversation Search sẽ cho phép các thành viên nhanh chóng tìm các cuộc trò chuyện trong hộp thư đến của họ. Liên kết trong navigation bar Input form Trang kết quả Trang options Tính năng: Tìm kiếm bất kỳ kết hợp tên, tiêu...
 6. PVS

  Language Search keyword cloud Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search keyword cloud

  Search keyword cloud Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Search keyword cloud 0.1.2b Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Search keyword cloud, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Search keyword cloud trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây...
 7. PVS

  Addon 2x Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2

  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2 2.6.2 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm từ - phạm vi, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm. Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ. Chú thích: hỗ trợ MySQL hoặc ElasticSearch (1.x -5.x) Làm việc với các loại nội dung sau...
 8. PVS

  Addon Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm

  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm 1.4.3 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm phạm vi từ, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm. Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ. Làm việc với các add-on sau: Posts. Threadmarks (requires v1.3.0) Forum Listing Options Bằng cách nhấp...
 9. PVS

  Addon Search Keyword Cloud - Tìm kiếm từ khoá đám mây

  Search Keyword Cloud - Tìm kiếm từ khoá đám mây 1.0.3 Plugin khá đơn giản hiển thị các từ khóa đám mây thường xuyên được tìm kiếm trong sidebar. Cài đặt: - Tải về và giải nén file zip - Upload thư mục "library" lên thư mục gốc cài đặt XF của bạn Vào ACP import tập tin add-on...
 10. PVS

  Addon Search Results as Threads - Kết quả tìm kiếm như là chủ đề

  Search Results as Threads - Kết quả tìm kiếm như là chủ đề 1.1.0 Khi sử dụng tìm kiếm nhanh của XenForo (như trái ngược với cách sử dụng các hình thức tìm kiếm nâng cao), theo mặc định XenForo thì các kết quả tìm kiếm hiện nay sẽ là các bài viết và chủ đề hỗn hợp. Do đó thường có nhiều kết quả...
 11. PVS

  Addon Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên

  Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên 1.1 Mô tả: Cho phép tìm kiếm Resource Manager dựa vào category và các lĩnh vực tài nguyên. Nút Resource Search Biểu mẫu Resource Search Kết quả Resource Search Trang Options User Group permissions Tính năng: Hỗ trợ category và lên đến 10 drop...
Top