Addon Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm 1.4.3

Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm phạm vi từ, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm.
Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ.

Làm việc với các add-on sau:
 • Posts.
 • Threadmarks (requires v1.3.0)
Forum Listing Options

filter.png

Bằng cách nhấp vào "Thread Display Options" ở cuối danh sách chủ đề trên diễn đàn;

thread_display_closed.png

Sau khi click:

thread_display_open.png

Nhập giá trị cho số từ (tối thiểu hoặc tối đa bằng một số) hoặc thay đổi tùy chọn chủ đề sắp xếp, nhấp vào "set options" và trang sẽ được tải lại.

Hướng dẫn sau khi cài đặt

Rebuild search index cho các bài viết. Rebuild search index cho chủ đề nếu threadmarks được cài đặt

Một số hình ảnh khác:

quick_search.png search_result.png advanced_search.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-WordCountSearch-1.2.0.zip
  32 KB · Lượt xem: 5
 • addon-WordCountSearch-1.2.1.zip
  32.2 KB · Lượt xem: 4
 • addon-WordCountSearch-1.3.2.zip
  32.7 KB · Lượt xem: 3
 • addon-WordCountSearch-1.4.0.zip
  33 KB · Lượt xem: 2
 • addon-Xon-WordCountSearch-1.4.2.zip
  32.5 KB · Lượt xem: 3
 • addon-Xon-WordCountSearch-1.4.3.zip
  32.7 KB · Lượt xem: 5

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.2.1
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.3.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.4.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.4.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.4.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
của xen2 có bài viết riêng :)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top