Addon 2x Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2 2.6.2

Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm từ - phạm vi, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm.
Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ.

Chú thích: hỗ trợ MySQL hoặc ElasticSearch (1.x -5.x)

Làm việc với các loại nội dung sau:
 • Bài viết
Hướng dẫn sau khi cài đặt

Xây dựng lại các chỉ mục tìm kiếm các bài viết. Xây dựng lại chỉ mục tìm kiếm cho chủ đề nếu threadmarks được cài đặt

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-WordCountSearch-2.0.0.zip
  17.9 KB · Lượt xem: 6
 • addon-WordCountSearch-2.0.2.zip
  17.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-WordCountSearch-2.0.3.zip
  17.9 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.1.zip
  35 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.3.zip
  34.4 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.4.zip
  34.5 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.5.zip
  34.5 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.7.zip
  41.2 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.9.zip
  43 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.1.10.zip
  43 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.2.0.zip
  40.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.2.2.zip
  40.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.2.3.zip
  40.7 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.3.0.zip
  40.8 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.4.0.zip
  40.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.4.2.zip
  41.2 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.4.3.zip
  44.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.4.4a.zip
  46.9 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.4.6.zip
  45.9 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.5.0.zip
  46.8 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.6.0.zip
  34.5 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.6.1.zip
  35.2 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-WordCountSearch-2.6.2.zip
  35.2 KB · Lượt xem: 11

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.4
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.5
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.7
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.9
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.1.10
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.2.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.4.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.4.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.4.4
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.4.6
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 2.5.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top