search

 1. PVS

  Addon Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm

  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm 1.4.3 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm phạm vi từ, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm. Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ. Làm việc với các add-on sau: Posts. Threadmarks (requires v1.3.0) Forum Listing Options Bằng cách nhấp...
 2. PVS

  Addon Search Keyword Cloud - Tìm kiếm từ khoá đám mây

  Search Keyword Cloud - Tìm kiếm từ khoá đám mây 1.0.3 Plugin khá đơn giản hiển thị các từ khóa đám mây thường xuyên được tìm kiếm trong sidebar. Cài đặt: - Tải về và giải nén file zip - Upload thư mục "library" lên thư mục gốc cài đặt XF của bạn Vào ACP import tập tin add-on...
 3. PVS

  Addon Search Results as Threads - Kết quả tìm kiếm như là chủ đề

  Search Results as Threads - Kết quả tìm kiếm như là chủ đề 1.1.0 Khi sử dụng tìm kiếm nhanh của XenForo (như trái ngược với cách sử dụng các hình thức tìm kiếm nâng cao), theo mặc định XenForo thì các kết quả tìm kiếm hiện nay sẽ là các bài viết và chủ đề hỗn hợp. Do đó thường có nhiều kết quả...
 4. PVS

  Addon Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên

  Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên 1.1 Mô tả: Cho phép tìm kiếm Resource Manager dựa vào category và các lĩnh vực tài nguyên. Nút Resource Search Biểu mẫu Resource Search Kết quả Resource Search Trang Options User Group permissions Tính năng: Hỗ trợ category và lên đến 10 drop...
Top Bottom