starter

 1. PVS

  Addon 2x TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb cho XenForo 2 2.1.3

  TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb cho XenForo 2 2.1.3 Bạn có chạy một trang web đánh giá hoặc thảo luận phim? Luôn sao chép và dán thông tin từ The Movie Database vào chủ đề mới của bạn? Hoặc, có thể bạn chỉ muốn một nơi trên trang web của bạn để thảo luận về phim với bạn...
 2. PVS

  Addon 2x [xFv] Thread Starter - Người bắt đầu chủ đề cho XenForo 2

  [xFv] Thread Starter - Người bắt đầu chủ đề cho XenForo 2 1.0.4 Thread Starter - add-on hỗ trợ hiển thị thông tin trong tin nhắn của tác giả chủ đề. Tính năng: Style thân thiện. 7 địa điểm để lựa chọn. Responsive đầy đủ. Biểu tượng Font Awesome. Chọn biểu tượng Font Awesome, kích thước...
 3. PVS

  Addon 2x Thread starter reply only - Chỉ người tạo chủ đề trả lời cho XenForo 2

  Thread starter reply only - Chỉ người tạo chủ đề trả lời cho XenForo 2 1.3 Chỉ cho phép người tạo chủ đề và các nhóm người dùng được chọn có thể trả lời trong chủ đề. Tính năng: Chỉ có người tạo chủ đề và nhóm người dùng phụ được chọn mới được phép trả lời. Tất cả phrase bắt đầu với...
 4. PVS

  Addon 2x TMDb TV Thread Starter - Khởi tạo chủ đề TMDb TV cho XenForo 2

  TMDb TV Thread Starter - Khởi tạo chủ đề TMDb TV cho XenForo 2 2.0.10 Bạn muốn làm một trang web đánh giá hoặc thảo luận chương trình truyền hình? Luôn sao chép và dán thông tin từ The Movie Database vào chủ đề mới của bạn? Hoặc, có thể bạn chỉ muốn một địa điểm trên trang web của mình để thảo...
 5. PVS

  Addon 2x Game Thread Starter - Khởi tạo chủ đề trò chơi cho XenForo 2

  Game Thread Starter - Khởi tạo chủ đề trò chơi cho XenForo 2 2.0.6.1 Bạn muốn có một trang web đánh giá hoặc thảo luận về trò chơi? Luôn sao chép và dán thông tin từ The Games Database vào chủ đề mới của bạn? Hoặc, có thể bạn chỉ muốn một nơi trên trang web của bạn để thảo luận về các trò chơi...
 6. PVS

  Addon 2x TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb cho XenForo 2

  TMDb Movie Thread Starter - Khởi tạo chủ đề phim TMDb cho XenForo 2 2.0.7 Bạn có chạy một trang web đánh giá hoặc thảo luận phim? Luôn sao chép và dán thông tin từ The Movie Database vào chủ đề mới của bạn? Hoặc, có thể bạn chỉ muốn một nơi trên trang web của bạn để thảo luận về phim với bạn...
 7. PVS

  Tutorial 2x Add Thread Starter Banner in Posts - Thêm banner người tạo chủ đề trong bài viết của XenForo 2

  Add Thread Starter Banner in Posts - Thêm banner người tạo chủ đề trong bài viết của XenForo 2 Bạn có muốn thêm một số văn bản cho người bắt đầu chủ đề trong bài viết như thế này? Đến "Template Modification" (chế độ phát triển phải được kích hoạt để truy cập menu admin này). Nhấp vào "Add...
 8. PVS

  Addon 2x Thread Starter Banner - Banner cho người tạo chủ đề của XenForo 2

  Thread Starter Banner - Banner cho người tạo chủ đề của XenForo 2 2.0.0 Add-on sẽ thêm banner trong mỗi bài viết của người tạo chủ đề mới. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x 4M Ribbon for Thread Starter - Ribbon 4M cho người bắt đầu chủ đề trong XenForo 2

  4M Ribbon for Thread Starter - Ribbon 4M cho người bắt đầu chủ đề trong XenForo 2 2.0.0.f Add-on này sẽ thêm một dải băng (ribbon) trên hình đại diện cho tất cả các bài viết của người bắt đầu chủ đề. 4M = Multi-Color Multi-Language Multi-Value Multi-Position Tính năng: Multi-Color: Bạn có...
 10. PVS

  Tổng hợp một số Starter Theme được xây dựng trên Foundation Framework cho Wordpress

  Tổng hợp một số Starter Theme được xây dựng trên Foundation Framework cho Wordpress Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn một số starter theme được xây dựng trên Foundation Framework. Sơ lược một vài nét của Foundation Framework thì hầu như cũng đã khá phổ biến với cộng đồng Web Design người...
 11. PVS

  Addon Thread Starter Markup - Đánh dấu người tạo chủ đề

  Thread Starter Markup - Đánh dấu người tạo chủ đề 1.0.1 Addon này cho phép bạn thiết lập một css class/markup khác nhau cho các bài trả lời cho chủ đề bắt đầu, do đó chúng xuất hiện khác nhau trong thread_view, nó cũng đặt một ribbon trên message_user_info cho "Thread Starter". Tuy nhiên chúng...
 12. PVS

  Addon Distinguish Thread Starter - Phân biệt người bắt đầu chủ đề

  Distinguish Thread Starter - Phân biệt người bắt đầu chủ đề 1.0.1 Add-on này phân biệt người khởi tạo chủ đề trong các chủ đề bằng cách thay đổi màu sắc của message bar. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom