Addon 2x Thread Starter User Banner - Banner người dùng tạo chủ đề XenForo 2 1.3

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
13,062
Được Like
8,887
Thread Starter User Banner - Banner người dùng tạo chủ đề XenForo 2 1.3

Hiển thị banner người dùng tạo chủ đề.

pic001.jpg

Tính năng:
  • Tất cả phrase bắt đầu bằng threadstarteruserbanner_ để thuận tiện cho bạn.

Tạo kiểu cho banner:

Nếu bạn muốn thay đổi màu của banner, bạn có thể thêm màu này vào extra.less:
Less:
// thread starter user banner

.thread-starter-user-banner {
    background-color: @xf-paletteAccent2 !important;
    color: @xf-paletteNeutral1 !important;
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Andy-ThreadStarterUserBanner-1.3.zip
    17.1 KB · Lượt xem: 8

Top Bottom