thanh vien

 1. PVS

  Addon 2x Sort Members Online Alphabetically - Sắp xếp Members Online theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2

  Sort Members Online Alphabetically - Sắp xếp Members Online theo thứ tự bảng chữ cái XenForo 2 1.01 Theo mặc định, XenForo sắp xếp danh sách Members Online và Staff Online theo mức độ người dùng đã hoạt động gần nhất. Một số trang web có thể thích có các danh sách này được sắp xếp theo thứ tự...
 2. PVS

  Addon 2x Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.0 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể xem widget thành viên trực tuyến. Thông thường, khi bạn tắt 'View member profiles', widget thành viên trực tuyến cũng sẽ bị ẩn. Widget này cho phép kiểm soát để có...
 3. PVS

  Addon 2x [TH] Members' Local Time - Giờ địa phương của thành viên cho XenForo 2

  [TH] Members' Local Time - Giờ địa phương của thành viên cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị các thành viên của bạn theo giờ địa phương trên hồ sơ, tooltip thành viên và bài viết của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [xFv] Members Online Avatar - Avatar thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  [xFv] Members Online Avatar - Avatar thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.1 Thêm hình đại diện thay cho tên thành viên trong widget members online ở sidebar. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x New members - Thành viên mới cho XenForo 2

  New members - Thành viên mới cho XenForo 2 1.4 Cho phép staff xem thông tin thành viên mới. Tính năng: Thêm tối đa hai trường người dùng tùy chỉnh. Quyền nhóm người dùng cho phép hiển thị hoặc không hiển thị địa chỉ email. Tất cả phrase bắt đầu với newmembers_ để thuận tiện cho bạn...
 6. PVS

  Addon 2x Find member - Tìm thành viên cho XenForo 2

  Find member - Tìm thành viên cho XenForo 2 1.0 Thay thế chức năng tìm thành viên mặc định. Hàm tìm thành viên mặc định có một hạn chế giới hạn kết quả chỉ với những thành viên đã hoạt động trong vòng 180 ngày qua, add-on này sẽ loại bỏ giới hạn này vì vậy nếu bạn tìm kiếm thành viên không hoạt...
 7. PVS

  Addon 2x Group membership moderators - Người điều hành nhóm thành viên cho XenForo 2

  Group membership moderators - Người điều hành nhóm thành viên cho XenForo 2 2.1.6 Addon này sẽ cho phép gán 'Group Moderators' cho diễn đàn của bạn. Người điều hành nhóm có thể xem/thêm/xóa thành viên khỏi các nhóm được chọn. Sự cho phép này có thể được chỉ định cho người điều hành hiện tại...
 8. PVS

  Addon 2x Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2

  Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2 2.0.0 Add-on này cung cấp cho các thành viên của bạn khả năng xóa tài khoản của chính họ. Bạn có tùy chọn cài đặt 'cool down period', trong thời gian đó quyền truy cập vào trang bị hạn chế trong một thông báo rằng tài khoản của họ được lên...
 9. PVS

  Addon 2x Inactive members - Thành viên không hoạt động cho XenForo 2

  Inactive members - Thành viên không hoạt động cho XenForo 2 2.3 Gửi email đến các thành viên không hoạt động của bạn mỗi tháng một lần hiển thị hầu hết các chủ đề phổ biến. Một email gồm 25 chủ đề phổ biến nhất được gửi đến tất cả các thành viên đã không hoạt động trong hơn 60 ngày. Tính...
 10. PVS

  Addon 2x Member search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 2

  Member search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 2 1.8 Add-on hỗ trợ tìm kiếm thành viên với các tiêu chí tùy chọn. Tính năng: Tìm kiếm tên người dùng, vị trí, trang web và bất kỳ trường người dùng tùy chỉnh nào bạn chọn trong trang option. Tất cả phrase bắt đầu với membersearch_ để...
 11. PVS

  Addon 2x Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2

  Members recently online - Thành viên trực tuyến gần đây cho XenForo 2 1.6 Hiển thị một block chứa các thành viên trực tuyến gần đây. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Members recently online Widget key = members_recently_online Title = (leave...
 12. PVS

  Tutorial 2x Icons on Notable Members page - Thêm biểu tượng vào trang Notable Members của XenForo 2

  Icons on Notable Members page - Thêm biểu tượng vào trang Notable Members của XenForo 2 Bạn muốn có các biểu tượng vào trang Notable members như thế này? Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template Extra.less của bạn: /* Icons on Notable members page */ [data-template="member_notable"]...
 13. PVS

  Addon 2x Improved Member Stats Widgets - Cải thiện các widget thống kê thành viên cho XenForo 2

  Improved Member Stats Widgets - Cải thiện các widget thống kê thành viên cho XenForo 2 1.2.1 Add-on này cung cấp các tùy chọn widget để hiển thị Thành viên trực tuyến gần đây và Thành viên đã đăng ký gần đây. Cả hai widget có thể được đặt với timeframe tùy chỉnh (tính theo giờ) để xem lại các...
 14. PVS

  Addon 2x Welcome User Panel - Bảng chào mừng thành viên cho XenForo 2

  Welcome User Panel - Bảng chào mừng thành viên cho XenForo 2 1.0.0a Với thiết kế responsive, tính năng thay đổi nền, tính năng chủ động/thụ động và quyền của nhóm thành viên là đủ. Thông điệp chào mừng Ngày giờ hiện tại Front Panel Back Face Một số hình ảnh khác: Chúc các bạn...
 15. PVS

  Addon Member Locations - Vị trí của thành viên

  Member Locations - Vị trí của thành viên 1.0.0 Với add-on này, bạn có thể duyệt qua các vị trí của các thành viên trên diễn đàn. Các vị trí có cấu trúc phân cấp. Điều đó có nghĩa là nếu bạn nhấp vào tên của một quốc gia, bạn sẽ thấy biểu đồ với tất cả các tiểu bang của quốc gia này. Và nếu...
 16. PVS

  Addon Member Search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo

  Member Search - Tìm kiếm thành viên cho XenForo 1.1.0 Với add-on này, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy tất cả các thành viên đáp ứng các tiêu chí nhất định. Add-on này chỉ thêm một trang mới vào phần “Members” chứa cả kết quả tìm kiếm và các tùy chọn tìm kiếm. Sau khi bạn nhấp vào tab “Member...
 17. PVS

  Addon 2x Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2

  Member online as Avatar - Thành viên trực tuyến dưới dạng Avatar cho XenForo 2 2.0.0 Add-on sẽ thay đổi văn bản của widget thành viên trực tuyến với avatar của họ. Tính năng có thể tắt thay đổi mà không cần vô hiệu hóa add-on có thể chọn kích thước avatar để hiển thị trong thành viên trực...
 18. PVS

  Addon 2x Last Member Online - Thêm thành viên trực tuyến mới nhất vào XenForo 2

  Last Member Online - Thêm thành viên trực tuyến mới nhất vào XenForo 2 1.1.0 Hiển thị những người dùng đã trực tuyến trong x giờ qua. Thời gian có thể điều chỉnh được trong cài đặt widget. Tóm tắt tính năng hiển thị thành viên trực tuyến mới nhất điều chỉnh thời gian Chúc các bạn thành...
 19. PVS

  Addon 2x Special Avatar for Banned Members - Avatar đặc biệt cho thành viên bị cấm XenForo 2

  Special Avatar for Banned Members - Avatar đặc biệt cho thành viên bị cấm XenForo 2 1.0.1 Add-on hỗ trợ thay avatar riêng cho những thành viên bị cấm. Add-on đã bao gồm hình như trên ảnh. Nếu muốn thay thế, có thể thay tại đường dẫn: styles\bannedavatar Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 20. PVS

  Addon 2x Member View Font Awesome - Thêm Font Awesome vào Member View cho XenForo 2

  Member View Font Awesome - Thêm Font Awesome vào Member View cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này là nhỏ vì nó chỉ áp dụng các template modifications: Cài đặt: Tải về tập tin đính kèm và giải nén ra. Upload thư mục src lên máy chủ của bạn ngang với thư mục cài đặt XenForo. Vào AdminCP để cài đặt...
Top Bottom