Tutorial 2x Icons on Notable Members page - Thêm biểu tượng vào trang Notable Members của XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
Icons on Notable Members page - Thêm biểu tượng vào trang Notable Members của XenForo 2

Bạn muốn có các biểu tượng vào trang Notable members như thế này?

chrome_2019-02-18_11-56-43.png

Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template Extra.less của bạn:
Mã:
/* Icons on Notable members page */
[data-template="member_notable"] .p-body-sideNavContent a.blockLink,
&[data-template="member_notable"] h3.block-textHeader a {
  &:before {
    .m-faBase();
    padding-right: 5px;
  }
  &[href*="members/"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-ellipsis-h-alt);
  }
  &[href*="key=most_messages"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-comments);
  }
  &[href*="key=highest_reaction_score"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-thumbs-up);
  }
  &[href*="key=most_points"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-dot-circle);
  }
  &[href*="key=xfrm_most_resources"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-cog);
  }
  &[href*="key=xfmg_most_media_items"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-images);
  }
  &[href*="key=xfmg_most_albums"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-image);
  }
  &[href*="key=todays_birthdays"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-gift);
  }
  &[href*="key=staff_members"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-tie);
  }
}
/*****/

Lưu lại là xong.

Để thay đổi biểu tượng khác chỉ cần chỉnh sửa giá trị sau @fa-var-.

Để sử dụng biểu tượng thương hiệu, chẳng hạn như PayPal, bạn có thể thấy nó trong đoạn code trên, thêm .m-faBase('Brands');.

Nếu bạn có sử dụng route filter, hãy chỉnh sửa code mà bạn đã thay đổi bằng bộ lọc (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng route filter cho members thành users, thì hãy chỉnh sửa code ở trên cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom