Tutorial 2x [cXF] Icons in Visitor menu - Thêm biểu tượng trong menu Visitor XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,701
[cXF] Icons in Visitor menu - Thêm biểu tượng trong menu Visitor XenForo 2

Bạn có muốn thêm các biểu tượng trong menu Visitor như thế này không?

chrome_2019-02-23_21-19-53.png

Thêm đoạn code này vào template extra.less của bạn:
Less:
/* Icons in Visitor menu */
.menu-content.js-visitorMenuBody .menu-linkRow {
  padding: 6px 5px 6px 12px;
}
.menu-content.js-visitorMenuBody a.menu-linkRow {
  &:before {
    .m-faBase();
  }
  &[href*="whats-new/news-feed"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-rss);
  }
  &[href*="search/member"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-comments);
  }
  &[href*="account/reactions"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-thumbs-up);
  }
  &[href*="account/alerts"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-bell);
  }
  &[href*="account/account-details"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-cog);
  }
  &[href*="account/security"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-shield-alt);
  }
  &[href*="account/privacy"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-lock);
  }
  &[href*="account/preferences"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-cogs);
  }
  &[href*="account/signature"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-signature);
  }
  &[href*="account/upgrades"]:before {
    .m-faBase('Brands');
    .m-faContent(@fa-var-paypal);
  }
  &[href*="account/connected-accounts"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-users-class);
  }
  &[href*="account/following"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-plus);
  }
  &[href*="account/ignored"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-minus);
  }
  &[href*="logout"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-sign-out);
  }
}
/*****/

Để thay đổi biểu tượng, hãy chỉnh sửa giá trị @fa-var-.

Để sử dụng biểu tượng thương hiệu chẳng hạn như PayPal như bạn có thể thấy trong đoạn code trên, hãy thêm .m-faBase('Brands');.

Nếu bạn đang sử dụng route filter, hãy chỉnh sửa code những gì bạn đã thay đổi bằng bộ lọc (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng route filter cho account thành một cái gì đó khác, thì hãy chỉnh sửa code trên cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom