Tutorial 2x [cXF] Icons in Visitor menu - Thêm biểu tượng trong menu Visitor XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[cXF] Icons in Visitor menu - Thêm biểu tượng trong menu Visitor XenForo 2

Bạn có muốn thêm các biểu tượng trong menu Visitor như thế này không?

chrome_2019-02-23_21-19-53.png

Thêm đoạn code này vào template extra.less của bạn:
Less:
/* Icons in Visitor menu */
.menu-content.js-visitorMenuBody .menu-linkRow {
  padding: 6px 5px 6px 12px;
}
.menu-content.js-visitorMenuBody a.menu-linkRow {
  &:before {
    .m-faBase();
  }
  &[href*="whats-new/news-feed"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-rss);
  }
  &[href*="search/member"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-comments);
  }
  &[href*="account/reactions"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-thumbs-up);
  }
  &[href*="account/alerts"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-bell);
  }
  &[href*="account/account-details"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-cog);
  }
  &[href*="account/security"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-shield-alt);
  }
  &[href*="account/privacy"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-lock);
  }
  &[href*="account/preferences"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-cogs);
  }
  &[href*="account/signature"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-signature);
  }
  &[href*="account/upgrades"]:before {
    .m-faBase('Brands');
    .m-faContent(@fa-var-paypal);
  }
  &[href*="account/connected-accounts"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-users-class);
  }
  &[href*="account/following"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-plus);
  }
  &[href*="account/ignored"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-user-minus);
  }
  &[href*="logout"]:before {
    .m-faContent(@fa-var-sign-out);
  }
}
/*****/

Để thay đổi biểu tượng, hãy chỉnh sửa giá trị @fa-var-.

Để sử dụng biểu tượng thương hiệu chẳng hạn như PayPal như bạn có thể thấy trong đoạn code trên, hãy thêm .m-faBase('Brands');.

Nếu bạn đang sử dụng route filter, hãy chỉnh sửa code những gì bạn đã thay đổi bằng bộ lọc (ví dụ: nếu bạn đang sử dụng route filter cho account thành một cái gì đó khác, thì hãy chỉnh sửa code trên cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top