thu vien

 1. PVS

  Addon 2x Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.5.0

  Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.5.0 Add-on trợ giúp được thiết kế để dễ dàng phát triển add-on, không có bất kỳ thay đổi trực tiếp nào đối với người dùng. Đã tải lên trình quản lý tài nguyên để hỗ trợ theo dõi phụ thuộc và cho phép cập nhật mà không cập nhật mọi add-on...
 2. PVS

  Addon 2x Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.4.1

  Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.4.1 Tiện ích trợ giúp được thiết kế để dễ dàng phát triển add-on, không có bất kỳ thay đổi trực tiếp nào đối với người dùng. Đã tải lên trình quản lý tài nguyên để hỗ trợ theo dõi phụ thuộc và cho phép cập nhật mà không cập nhật mọi add-on...
 3. PVS

  Addon 2x Media Gallery Advertisement Positions - Vị trí quảng cáo trên Media Gallery của XenForo 2

  Media Gallery Advertisement Positions - Vị trí quảng cáo trên Media Gallery của XenForo 2 1.1.0 Các vị trí quảng cáo bổ sung cho XenForo media gallery. Hiện tại, vị trí bổ sung duy nhất nằm ngay bên dưới "mediaInfoBlock" - phía trên comment và sidebar media information: Chúc các bạn thành...
 4. PVS

  Addon 2x Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2

  Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.4.0 Tiện ích trợ giúp được thiết kế để dễ dàng phát triển add-on, không có bất kỳ thay đổi trực tiếp nào đối với người dùng. Đã tải lên trình quản lý tài nguyên để hỗ trợ theo dõi phụ thuộc và cho phép cập nhật mà không cập nhật mọi add-on...
 5. PVS

  Addon 2x [Xen-Soluce] Avatar Gallery - Thư viện ảnh đại diện cho XenForo 2

  [Xen-Soluce] Avatar Gallery - Thư viện ảnh đại diện cho XenForo 2 2.1.4 Add-on này cho phép bạn cung cấp cho người dùng của mình một bộ sưu tập các avatar được chọn trước để sử dụng. Tóm tắt tính năng: Options : Kích hoạt Kích hoạt cho trang đăng ký : Bắt buộc Chúc các bạn thành...
 6. PVS

  Addon 2x Monolog for XenForo 2 - Thêm Monolog cho XenForo 2

  Monolog Logging Service for XenForo 2 - Thêm Monolog Logging Service cho XenForo 2 3.1.1 Add-on XenForo 2.0 này thêm chức năng logging sử dụng thư viện Monolog từ https://github.com/Seldaek/monolog Tính năng Log vào một tệp Gửi nhật ký qua email Nhật ký được gửi qua email được loại bỏ trùng...
 7. PVS

  Other Giữ tỷ lệ khía cạnh hình ảnh thu nhỏ trong XenForo Media Gallery

  Giữ tỷ lệ khía cạnh hình ảnh thu nhỏ trong XenForo Media Gallery Chú ý: Thao tác này phải được lặp lại sau mỗi lần nâng cấp Media Gallery vì đây là những thay đổi thủ công. Giải thích dưới đây có giá trị đối với XFMG 1.1.12. Chỉnh sửa các tập tin: Chỉnh sửa...
 8. PVS

  Addon XenMedio (Media) PRO - Trang đa phương tiện cho Xenforo PRO

  XenMedio (Media) PRO - Trang đa phương tiện cho Xenforo PRO 1.6.9 XenMedio là một thư viện phương tiện truyền thông, nơi người dùng có thể duyệt phương tiện truyền thông do những người khác đăng lên một cách dễ dàng với điều hướng thư mục. Addon này hỗ trợ việc tích hợp với nhiều dịch vụ lưu...
Top