Addon 2x Monolog for XenForo 2 - Thêm Monolog cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
11,897
Reaction score
7,116
Monolog Logging Service for XenForo 2 - Thêm Monolog Logging Service cho XenForo 2 3.1.0

Add-on XenForo 2.0 này thêm chức năng logging sử dụng thư viện Monolog từ https://github.com/Seldaek/monolog

Cách sử dụng cấu trúc

Theo mặc định, addon này sẽ ghi lại các event vào một tệp có tên internal_data/monolog.log - trong các phiên bản sau này sẽ được cấu hình.

Để sử dụng chức năng logging mặc định dễ dàng, hãy thực hiện theo các bước sau trong code addon của bạn:
PHP:
/** @var Monolog\Logger $logger */
$logger = \XF::app()['monolog']->default();

$logger->info('an info message', ['context' => 'foo']);

$logger->error('an error message', ['context' => 'bar']);
Tuy nhiên, bạn nên tạo channel riêng cho addon của mình để giúp bạn lọc các log entries dễ dàng hơn:
PHP:
/** @var Monolog\Logger $logger */
$logger = \XF::app()['monolog']->newChannel('myaddon');

$logger->error('an error message', ['context' => 'foo']);

Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn cho Monolog
.

Bạn có thể tạo handler stack riêng của mình để tùy chỉnh cách thức mọi thứ được ghi lại:
PHP:
use Monolog\Logger;

$monolog = \XF::app()['monolog'];

$streamhandler = $monolog->stream(); // return our default stream handler for logging to a file (or create your own!)

/** @var Monolog\Logger $logger */
$logger = new Logger('myaddon');
$logger->pushHandler($streamhandler); // push our stream handler onto the handler stack
// you can apply any other customisations you like here as well by adding custom handlers, formatters or processors

$logger->error('an error message', ['context' => 'foo']);
Tham khảo Handlers, Formatters và Processors để biết thêm thông tin.

Phiên bản hiện tại sẽ thêm ngữ cảnh bổ sung bao gồm thông tin về yêu cầu web đã kích hoạt đăng nhập, cộng với userid và username của khách truy cập đang đăng nhập. Điều này sẽ được cấu hình trong các phiên bản sau này.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
11,897
Reaction score
7,116
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
11,897
Reaction score
7,116
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
11,897
Reaction score
7,116
Update phiên bản 3.0.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
11,897
Reaction score
7,116
Update phiên bản 3.1.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Bình (THB)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096

Skype chat, instant message

Mr. Bình
0981 06 08 08
kinhdoanh@vnxf.vn

Top Bottom