tich hop

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Cung cấp khả năng tích hợp với [DBTech] Credits cho add-on [OzzModz] Content Badges. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ [OzzModz] Content Badges DragonByte Credits 5.7.7+...
 2. PVS

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.7.8

  [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.7.8 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép...
 3. PVS

  Addon 2x XFtoWP - Tích hợp XenForo vào WordPress 1.5 Release Candidate 2

  XFtoWP - Tích hợp XenForo vào WordPress 1.5 Release Candidate 2 Khám phá Import loạt người dùng trên WP và XF, người dùng đồng bộ hóa hàng loạt, ghi dữ liệu tốt hơn và hơn thế nữa! Xem bản xem trước của plugin bên dưới... Kết nối diễn đàn XenForo của bạn với (các) trang web WordPress* một...
 4. PVS

  Addon 2x Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0.1

  Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0.1 Cung cấp thêm kết nối tài khoản cho XenForo 2 cho phép tích hợp OAuth 2 với Mastodon. Thiết lập ứng dụng Mastodon của bạn Đối với ví dụ này, mình sẽ sử dụng mastodon.xyz, nhưng bất kỳ Mastodon thích hợp nào cũng nên thực hiện theo...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration - Content Badges: Tích hợp DBTech Credits cho XenForo 2.2 2.0.0 Cung cấp khả năng tích hợp với [DBTech] Credits cho add-on [OzzModz] Content Badges. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ [OzzModz] Content Badges DragonByte Credits 5.7.7+ Tính năng: Hỗ...
 6. PVS

  Addon 2x [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.7

  [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.7 Tích hợp Telegram BOT với XenForo 2 Để biết thêm thông tin về Telegram BOT, vui lòng đọc phần giới thiệu này và xem BOT có thể làm gì. Tạo một Bot Mở ứng dụng Telegram và đăng nhập tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu...
 7. PVS

  Addon 2x [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.3

  [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.3 Tính năng: Tạo nhiều subscription Kiểm tra trạng thái email trả lại thường xuyên Khả năng subscription từ đăng ký Và nhiều hơn nữa... Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.9

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.9 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 9. PVS

  Addon 2x [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.1

  [tl] Sendy Integration - Tích hợp Sendy cho XenForo 2 3.1.1 Tính năng: Tạo nhiều subscription Kiểm tra trạng thái email trả lại thường xuyên Khả năng subscription từ đăng ký Và nhiều hơn nữa... Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x [tl] Mailgun Integration - Tích hợp Mailgun cho XenForo 2 2.0.0

  [tl] Mailgun Integration - Tích hợp Mailgun cho XenForo 2 2.0.0 Gửi email qua dịch vụ Mailgun. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 11. PVS

  Addon 2x [TH] Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.3

  [TH] Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.3 Biết những gì xảy ra trên diễn đàn của bạn và cập nhật thông tin bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Mattermost. Thiết lập các hành động bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm bằng cách...
 12. PVS

  Addon 2x Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.6.0

  Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.6.0 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép hoạt động cho...
 13. PVS

  Addon 2x [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4.1

  [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4.1 Add-on cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Telegram và các code event cơ bản để triển khai các bot với XF. Theo mặc định, add-on thực hiện hai cách để xác thực: Nút Telegram OAuth mặc định và "hộp thoại với bot" (đối với trường hợp...
 14. PVS

  Addon 2x Coinbase Commerce Integration - Tích hợp Coinbase Commerce cho XenForo 2 1.0.2

  Coinbase Commerce Integration - Tích hợp Coinbase Commerce cho XenForo 2 1.0.2 Tích hợp Coinbase Commerce này cho phép bạn chấp nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash. Cung cấp cho người dùng của bạn nhiều lựa chọn phương thức thanh toán hơn và bảo vệ bạn...
 15. PVS

  Addon 2x [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.5

  [tl] Telegram Integration - Tích hợp Telegram cho XenForo 2.2 1.0.5 Tích hợp Telegram BOT với XenForo 2 Để biết thêm thông tin về Telegram BOT, vui lòng đọc phần giới thiệu này và xem BOT có thể làm gì. Tạo một Bot Mở ứng dụng Telegram và đăng nhập tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản mới nếu...
 16. PVS

  Addon 2x [JUM] Yandex.Turbo - Tích hợp Yandex.Turbo cho XenForo 2 2.1.1

  [JUM] Yandex.Turbo - Tích hợp Yandex.Turbo cho XenForo 2 2.1.1 Là một nguồn của các trang Turbo, bạn cần sử dụng một liên kết có dạng https: //forum_address/forums/-/index.rss? yandex = turbo Hãy nhớ rằng chỉ những trang có sẵn trong RSS tại thời điểm kết nối và sau đó mới được gửi đến Yandex...
 17. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.7

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.7 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 18. PVS

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7

  [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép...
 19. PVS

  Addon 2x Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 3

  Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 3 Mang cộng đồng của bạn đến với âm nhạc. Người dùng có thể chia sẻ những gì họ đang nghe bằng cách kết nối tài khoản Spotify của họ chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tính năng người dùng Kết nối tài khoản Spotify với người dùng diễn đàn...
 20. PVS

  Addon 2x [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.4.1

  [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.4.1 Một add-on đơn giản cho phép admin Xenforo tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto của họ. Tài liệu về Chevereto: https://chevereto.com/docs/pup Popup upload plugin (PUP) là một tệp nhỏ cho phép các trang web dựa trên Chevereto...
Top