tich hop

 1. PVS

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7

  [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép...
 2. PVS

  Addon 2x Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 3

  Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 3 Mang cộng đồng của bạn đến với âm nhạc. Người dùng có thể chia sẻ những gì họ đang nghe bằng cách kết nối tài khoản Spotify của họ chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tính năng người dùng Kết nối tài khoản Spotify với người dùng diễn đàn...
 3. PVS

  Addon 2x [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.4.1

  [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.4.1 Một add-on đơn giản cho phép admin Xenforo tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto của họ. Tài liệu về Chevereto: https://chevereto.com/docs/pup Popup upload plugin (PUP) là một tệp nhỏ cho phép các trang web dựa trên Chevereto...
 4. PVS

  Addon 2x BitPay Integration - Tích hợp BitPay cho XenForo 2 1.0.0

  BitPay Integration - Tích hợp BitPay cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn chấp nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Bitcoin Cash. Cung cấp cho người dùng của bạn nhiều lựa chọn phương thức thanh toán hơn và bảo vệ bạn khỏi gian lận và các khoản bồi hoàn, bằng...
 5. PVS

  Addon 2x [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.3.1

  [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.3.1 Một add-on đơn giản cho phép admin Xenforo tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto của họ. Tài liệu về Chevereto: https://chevereto.com/docs/pup Popup upload plugin (PUP) là một tệp nhỏ cho phép các trang web dựa trên Chevereto...
 6. PVS

  Addon 2x [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.0

  [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.2.0 Một add-on đơn giản cho phép admin Xenforo tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto của họ. Tài liệu về Chevereto: https://chevereto.com/docs/pup Popup upload plugin (PUP) là một tệp nhỏ cho phép các trang web dựa trên Chevereto...
 7. PVS

  Addon 2x [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2

  [ITM] Chevereto Integration - Tích hợp Chevereto vào XenForo 2 2.0.7 Một add-on đơn giản cho phép admin Xenforo tích hợp lưu trữ hình ảnh Chevereto của họ. Tài liệu về Chevereto: https://chevereto.com/docs/pup Popup upload plugin (PUP) là một tệp nhỏ cho phép các trang web dựa trên Chevereto...
 8. PVS

  Addon 2x hCaptcha Integration - Tích hợp hCaptcha cho XenForo 2

  hCaptcha Integration - Tích hợp hCaptcha cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép sử dụng hCaptcha trong XenForo 2. Yêu cầu PHP 7.3.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2

  [Telegram] Core - Lõi tích hợp Telegram vào XenForo 2 2.0.4 Add-on cung cấp khả năng đăng nhập thông qua Telegram và các code event cơ bản để triển khai các bot với XF. Theo mặc định, add-on thực hiện hai cách để xác thực: Nút Telegram OAuth mặc định và "hộp thoại với bot" (đối với trường hợp...
 10. PVS

  Addon 2x [JUM] Yandex.Metrika - Tích hợp Yandex.Metrika vào XenForo 2

  [JUM] Yandex.Metrika - Tích hợp Yandex.Metrika vào XenForo 2 2.0.1 Plugin đơn giản này sẽ thêm mã Yandex.Metrika trên các trang diễn đàn công khai. Bạn chỉ cần xác định số lượng truy cập trong cài đặt. Để xem dữ liệu Webvisor, hãy thêm (tạm thời) đoạn code sau vào src/config.php...
 11. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.0.8 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 12. PVS

  Addon 2x Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2

  Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2 1.7.9 Add-on này cung cấp tài khoản được kết nối XF2 đầy đủ chức năng với Steam. Điều này có nghĩa là nó tích hợp hoàn hảo với hệ thống đăng nhập hiện có và cảm thấy tự nhiên với XenForo 2. Các tính năng hiện tại...
 13. PVS

  Addon 2x TeamSpeak 3 Integration - Tích hợp TeamSpeak 3 cho XenForo 2

  TeamSpeak 3 Integration - Tích hợp TeamSpeak 3 cho XenForo 2 2.0.5 Cho phép các nhóm người dùng XenForo được đồng bộ hóa với các nhóm máy chủ TeamSpeak. Về cơ bản, điều này cho phép bạn tự động hóa việc cho và xóa các nhóm máy chủ TeamSpeak dựa trên các nhóm người dùng XenForo. Người dùng có...
 14. PVS

  Addon 2x Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2

  Spotify - Tích hợp Spotify vào XenForo 2 1.0.2 Patch Level 2 Mang cộng đồng của bạn đến với âm nhạc. Người dùng có thể chia sẻ những gì họ đang nghe bằng cách kết nối tài khoản Spotify của họ chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Tính năng người dùng Kết nối tài khoản Spotify với người dùng diễn đàn...
 15. PVS

  Addon 2x Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2

  Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1 Biết những gì xảy ra trên diễn đàn của bạn và cập nhật thông tin bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Mattermost. Thiết lập các hành động bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm...
 16. PVS

  Addon 2x Iconify integration - Tích hợp Iconify vào XenForo 2

  Iconify integration - Tích hợp Iconify vào XenForo 2 0.0.3 Add-on này dành cho các developer và coder style. Quan trọng: Add-on này chưa sẵn sàng để được sử dụng trong production. Đây là bản phát hành sớm có thể có chứa lỗi. Nó được phát triển cho XenForo 2.1, mặc dù nó cũng hoạt động với...
 17. PVS

  Addon 2x Email List Verify Integration - Tích hợp Email List Verify vào XenForo 2

  Email List Verify Integration - Tích hợp Email List Verify vào XenForo 2 1.0.1 Tích hợp dịch vụ Email List Verify vào XenForo 2. API Key: API Key chỉ dành cho người dùng đã đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký tài khoản tại trang Email List Verify thì bạn có thể đăng nhập tại đây và nếu không thì hãy...
 18. PVS

  Addon 2x Font Awesome 5 integration - Tích hợp Font Awesome 5 vào XenForo 2

  Font Awesome 5 integration - Tích hợp Font Awesome 5 vào XenForo 2 1.2.0 Sửa đổi này cho phép bạn sử dụng FA5. Sau khi cài đặt, bạn có thể dễ dàng tùy chọn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Addon 2x Matomo Analytics integration - Tích hợp Matomo Analytics vào XenForo 2

  Matomo Analytics integration - Tích hợp Matomo Analytics vào XenForo 2 1.1.1 Addon này sẽ giúp bạn sử dụng Matomo với Xenforo mà không cần thực hiện thứ gì. Bạn chỉ cần đặt trong Matomo Server, Site Id của bạn, chọn các tính năng mong muốn của bạn và bạn sẵn sàng cài đặt. Tính năng: Theo dõi...
 20. PVS

  Addon 2x Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2

  Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0 Cung cấp thêm kết nối tài khoản cho XenForo 2 cho phép tích hợp OAuth 2 với Mastodon. Thiết lập ứng dụng Mastodon của bạn Đối với ví dụ này, mình sẽ sử dụng mastodon.xyz, nhưng bất kỳ Mastodon thích hợp nào cũng nên thực hiện theo...
Top Bottom