Addon 2x Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1

Biết những gì xảy ra trên diễn đàn của bạn và cập nhật thông tin bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Mattermost. Thiết lập các hành động bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm bằng cách chọn các node, chuyên mục, loại nội dung báo cáo và tiêu chí người dùng dựa trên loại nội dung. Notifier sẽ giúp thông báo cho bạn.

Tính năng Administrative
 • Gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Mattermost
 • Có thông báo được gửi dựa trên loại nội dung bao gồm bài đăng, báo cáo, tài nguyên, xếp hạng tài nguyên, cập nhật tài nguyên, chủ đề, album, phương tiện và xếp hạng phương tiện
 • Chọn các node, chuyên mục hoặc loại nội dung báo cáo dựa trên loại nội dung để nhận thông báo
 • Sử dụng tiêu chí người dùng, tiêu chí trường người dùng và tiêu chí nền tảng từ xa (nếu có) để chọn người nhận thông báo
 • Chọn kênh nào để nhận thông báo
 • Gửi tin nhắn từ XenForo đến nhà cung cấp
actions-content-type.jpg communication-actions.jpg communication-actions-edit.jpg communication-actions-edit-slack.jpg communication-send-notification.jpg notifier-providers.jpg slack-notifications.jpg
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • themehouse-notifier-1.0.0.zip
  2 MB · Lượt xem: 6
 • themehouse-notifier-1.0.1_patch_level_1.zip
  2 MB · Lượt xem: 10

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.1 Patch Level 1
 

Top Bottom