tien ich mo rong

  1. PVS

    Addon 2x Disallowed extensions - Vô hiệu hoá tiện ích mở rộng cho XenForo 2 1.0

    Disallowed extensions - Vô hiệu hoá tiện ích mở rộng cho XenForo 2 1.0 Không cho phép các phần mở rộng tệp đính kèm đã chọn trong bài đăng. Add-on này rất hữu ích nếu bạn cho phép đính kèm video. Theo mặc định XenForo cho phép tất cả các loại video. Vì vậy, ví dụ: nếu bạn chỉ muốn cho phép...
  2. PVS

    6 tiện ích mở rộng Magento eCommerce tốt nhất

    6 tiện ích mở rộng Magento eCommerce tốt nhất Có rất nhiều tiện ích Magento hữu ích mà các chủ sở hữu cửa hàng có thể sử dụng để tăng hiệu quả và lợi nhuận. Vấn đề duy nhất là chọn đúng sản phẩm cho nhu cầu của bạn. Hầu hết các tiện ích mở rộng của Magento đều có chức năng độc đáo và do đó...
Top Bottom