tien to

 1. PVS

  Addon Multi Prefixes - Thêm nhiều tiền tố

  Multi Prefixes - Thêm nhiều tiền tố 1.1.2 Phân loại tài nguyên/chủ đề thành các loại phù hợp luôn là khó khăn đối với nhiều nhà phát triển vì có rất nhiều yếu tố để phân chia chúng. Họ có thể quan tâm rằng cái nào sẽ được đưa vào các loại A, cái nào trong loại B và như vậy. Hoặc ngay cả những...
 2. PVS

  Addon Xenforo Resource Prefixes - Tiền tố tài nguyên Xenforo

  Xenforo Resource Prefixes - Tiền tố tài nguyên Xenforo 1.0.0 Bạn tham gia một diễn đàn và bạn không biết làm thế nào để nhận các sản phẩm chính xác mà bạn muốn? Vì vậy, "XenForo Resource Prefixes" có thể cung cấp cho bạn giải pháp để giải quyết vấn đề của bạn. "XenForo Resource Prefixes" giúp...
 3. PVS

  Addon User Profile Prefixed Threads - Tiền tố chủ đề cho hồ sơ người dùng

  User Profile Prefixed Threads - Tiền tố chủ đề cho hồ sơ người dùng 1.0.1 Add-on này cho phép bạn thêm các tab cho hồ sơ người dùng có chứa chủ đề của họ bắt đầu với một tiền tố nhất định. Không có giới hạn để bạn có thể hiển thị. Admin Panel: Bên dưới menu điều hướng "Users" -> "User...
Top Bottom