Tutorial 2x Filter threads by prefix menu - Lọc chủ đề bằng menu prefix cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Filter threads by prefix menu - Lọc chủ đề bằng menu prefix cho XenForo 2

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một menu prefix trên thread list để lọc các chủ đề bằng prefix. (Rõ ràng hơn và trực quan hơn Filter hiện tại bằng prefix)

Đây là cái mà tôi đã làm trước đó:

Bạn có thể thực hiện điều này thông qua template modification hoặc chỉ cần tự tùy chỉnh template.
 • Tạo ra một ghi chú của tên prefix và ID (bạn có thể thấy ID trong URL của danh sách Thread Prefixes chính - bấm vào prefix và lưu ý số cuối cùng. Hoặc nhấp vào prefix trong thread list.
 • Lưu ý URL của diễn đàn khi không được lọc bởi bất kỳ prefix nào.
 • Ghi chú về ID diễn đàn (số cuối URL diễn đàn)
 • Thêm code bên dưới vào đầu template forum_view (văn bản viết hoa được thay thế, chúng là hướng dẫn để chèn vào code)
Đầu tiên cần phải chắc chắn rằng điều này chỉ xuất hiện trong diễn đàn mà bạn muốn. Trong trường hợp này ID diễn đàn là 68

Bước 1:
Mã:
<div style="margin-bottom:10px">
<xf:if is="{$forum.node_id} == 68">
<span class="">Filter by Prefix:</span>
<a href="INSERT FORUM URL HERE">
<span class="label label--red">All</span></a>
  CODE FOR STEP B WILL BE INSERTED HERE
    </xf:if>
</div>

Sau đó, chúng ta thêm các prefix khác nhau như các menu item. Rõ ràng bạn có thể chọn sở thích của bạn về màu sắc. Chèn code ở bước B vào phần trên
Mã:
<a class="labelLink" href="?prefix_id=1">
<span class="label label--red">Name of Prefix 1</span></a>
  <a class="labelLink" href="?prefix_id=2">
<span class="label label--red">Name of Prefix 2</span></a>
  <a class="labelLink" href="?prefix_id=3">
<span class="label label--red">Name of Prefix 3</span></a>

ADD AS MANY PREFIXES AS YOU HAVE FOR THAT FORUM

Bạn rõ ràng có thể định kiểu div của mình (ví dụ: thêm class vào extra.less) hoặc <span>Filter by Prefix:</span> để phù hợp.

SafariScreenshot123.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom