trang chu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Auto Refresh Forumhome - Tự động làm mới diễn đàn cho XenForo 2.2 2.0.4

  [OzzModz] Auto Refresh Forumhome - Tự động làm mới diễn đàn cho XenForo 2.2 2.0.4 Addon đơn giản sẽ làm mới trang chủ diễn đàn theo một khoảng thời gian có thể. Không sử dụng add-on này nếu bạn có quảng cáo AdSense trên trang chủ diễn đàn của mình! Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.1 Beta 1

  [OzzModz] XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.1 Beta 1 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh sách tính...
 4. PVS

  Addon 2x XenForo Homepage - Trang chủ cho XenForo 2.2 1.0.1

  XenForo Homepage - Trang chủ cho XenForo 2.2 1.0.1 Trong video Xây dựng với XenForo 2 , Trục ra khỏi page container, chúng tôi giới thiệu cách tạo trang chủ cho cài đặt của bạn chạy trên XenForo nhưng không giống XenForo. Add-on này về cơ bản là tác phẩm từ video đó được gộp thành một add-on...
 5. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.1

  [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.1 Dễ dàng tạo một widget trang chủ giống như một trang cổng thông tin. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ vị trí widget trang chủ. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và tạo một trang chủ phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiêu đề tùy chỉnh là lý...
 6. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.7

  XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.7 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống portal phổ biến cho XenForo. XenPorta là một hệ thống bài viết và front-end cho phép bạn cung cấp một cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho các phần phía trước của diễn đàn của bạn. Nó...
 7. PVS

  Addon 2x XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Alpha 8

  XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Alpha 8 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh sách tính...
 8. PVS

  Addon 2x XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Alpha 6

  XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Alpha 6 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh sách tính...
 9. PVS

  Addon 2x XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Alpha 5

  XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 2.0.0 Alpha 5 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh sách tính...
 10. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.5

  XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.5 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống portal phổ biến cho XenForo. XenPorta là một hệ thống bài viết và front-end cho phép bạn cung cấp một cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho các phần phía trước của diễn đàn của bạn. Nó...
 11. PVS

  Addon 2x CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2 1.0.2

  CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2 1.0.2 CinVin Home là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có trang "Trang chủ" cho XenForo bằng cách sử dụng các widget. Không yêu cầu chỉnh sửa thủ công, tự động tạo menu điều hướng "Trang chủ", cài đặt sẵn các widget sidebar XenForo...
 12. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.0

  [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.0 Dễ dàng tạo một widget trang chủ giống như một trang cổng thông tin. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ vị trí widget trang chủ. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và tạo một trang chủ phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiêu đề tùy chỉnh là lý...
 13. PVS

  Addon 2x Home Page Title - Tiêu đề trang chủ cho XenForo 2

  Home Page Title - Tiêu đề trang chủ cho XenForo 2 2.0.0 Thiết lập tiêu đề tùy chỉnh cho trang chủ thay vì boardTitle. Vì boardTitle được đặt làm hậu tố trên tất cả các thẻ tiêu đề trang, lý tưởng nhất là bạn muốn giữ nó ngắn gọn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn trang chủ cho diễn đàn của mình...
 14. PVS

  Addon 2x CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2

  CinVin: Home - Tạo trang chủ sử dụng widget cho XenForo 2 1.0.1 CinVin Home là một cách nhanh chóng và dễ dàng để có trang "Trang chủ" cho XenForo bằng cách sử dụng các widget. Không yêu cầu chỉnh sửa thủ công, tự động tạo menu điều hướng "Trang chủ", cài đặt sẵn các widget sidebar XenForo...
 15. PVS

  Addon 2x XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2

  XenPorta Improvements - Cải tiến XenPorta XenForo 2 1.0.0 RC1 Một bộ sưu tập các tính năng mới tuyệt vời cho addon XenPorta 2! Thêm bố cục danh sách ngang mới, cải tiến widget, hiệu ứng và nhiều hơn nữa. ** Bạn PHẢI cài đặt XenPorta 2 trước để addon này hoạt động! ** Danh sách tính năng...
 16. PVS

  Addon 2x [Xenbros] Home Blog for Xenforo2 - Blog trang chủ cho XenForo 2

  [Xenbros] Home Blog for Xenforo2 - Blog trang chủ cho XenForo 2 1.4.1 Addon blog-home cho phép bạn lấy các chủ đề mới nhất của node được chọn trên trang riêng biệt với phân trang như blog wordpress trên xenforo với tùy chọn chủ đề đặc trưng với url hình ảnh tùy chỉnh nếu không có tệp đính kèm...
 17. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2

  XF2 [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO - Thêm Portal vào XenForo 2 2.2.0.2 Đây là một bản viết lại hoàn chỉnh của hệ thống portal phổ biến cho XenForo. XenPorta là một hệ thống bài viết và front-end cho phép bạn cung cấp một cái nhìn chuyên nghiệp hơn cho các phần phía trước của diễn đàn của bạn. Nó...
 18. PVS

  Front-end Editor - Plugin hỗ trợ chỉnh sửa bài viết ngoài trang chủ cho Wordpress

  Front-end Editor - Plugin hỗ trợ chỉnh sửa bài viết ngoài trang chủ cho Wordpress Thông thường, nếu muốn chỉnh sửa một bài viết trong WordPress thì tất nhiên là sẽ vào phần Edit Post của bài đó để sửa. Nhưng nếu có một lượng lớn bài viết cần sửa thường xuyên thì chắc hẳn việc đó làm tốn thời...
 19. PVS

  Tutorial 2x Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2

  Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2 Với XF2 thật đơn giản để thêm Page làm trang chủ cùng với các widget để tạo trang "portal". Truy cập vào admin.php?nodes/ và nhấp vào Add a Node Chọn Page tại node type: Thiết lập node Page và thêm bất kỳ widget nào...
 20. PVS

  Addon Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp)

  Resources on ForumHome - Tài nguyên trên trang chủ diễn đàn (ThemesCorp) 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo ra một block để hiển thị các tài nguyên RM! Add-on này cho phép bạn xem một block hiển thị các cột khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể. (categories, most popular resources, top...
Top Bottom