video

 1. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.7

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.7 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 2. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.6

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.6 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 3. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Patch Level 1

  [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Patch Level 1 Addon này cho phép thành viên thêm video youtube vào hồ sơ của họ. Bạn có thể thay đổi vị trí bằng hệ thống widget. Tính năng: Tự động chạy video Sử dụng hệ thống Widget Usergroup...
 4. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.5

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.5 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 5. SangNTP

  Help Cần tìm addon phát nhạc/video tự động khi vào trang chủ

  Mình cần tìm addon phát nhạc/video tự động khi truy cập website hoặc 1 trang nào đó (trang chủ chẳng hạn) File mp3 hoặc mp4 hoặc là có thể phát playlist online nào đó (Youtube/ZingMp3...) Cảm ơn mọi người.
 6. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.4

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.4 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 7. PVS

  Addon 2x Media Video Options - Tùy chọn Media Video cho XenForo 2

  Media Video Options - Tùy chọn Media Video cho XenForo 2 1.0.1 Với Media Video Options, bạn có thể sử dụng sức mạnh của ffmpeg để chuyển mã video. Một hàng bổ sung trong ACP -> Options -> XenForo Media Gallery cung cấp cho ffmpeg một số thông số video bổ sung. Tham số mặc định trong addon...
 8. PVS

  Addon 2x [ITD] MEGA Video Embed Sharing - Chia sẻ video nhúng từ MEGA cho XenForo 2

  [ITD] MEGA Video Embed Sharing - Chia sẻ video nhúng từ MEGA cho XenForo 2 2.1.1 Chia sẻ video được nhúng từ MEGA.nz vào trang của bạn với các tùy chọn chiều rộng và chiều cao frame thông qua BB Code Media Site. Sử dụng: Đơn giản chỉ cần đăng liên kết nhúng video MEGA. Chúc các bạn thành...
 9. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2

  [XenConcept] Youtube Video Profile - Thêm Video Youtube vào hồ sơ thành viên của XenForo 2 2.0.3 Addon này cho phép thành viên thêm video youtube vào hồ sơ của họ. Bạn có thể thay đổi vị trí bằng hệ thống widget. Tính năng: Tự động chạy video Sử dụng hệ thống Widget Usergroup permission...
 10. PVS

  Addon 2x Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2

  Video - Thêm BBcode Video cho XenForo 2 1.3 Thêm BBcode tùy chỉnh video. Cho phép thêm URL với phần mở rộng MP4 hoặc WEBM và khi lưu bài viết sẽ tự động thêm thẻ video và nhúng trình phát video. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <video>. Trình phát các tệp MP4 và WEBM. Sử dụng URL đầy đủ trong...
 11. T

  Bộ điều khiển tốc độ video cho Firefox

  Trình điều khiển tốc độ video là một trình bổ sung của Firefox nhằm thêm các phím tắt vào trình duyệt web mà người dùng có thể kích hoạt để kiểm soát tốc độ phát lại các video HTML5 trên các trang web như YouTube và các web khác. Đôi khi, người dùng có thể muốn làm chậm hoặc tăng tốc độ phát...
 12. PVS

  Addon Youtube Video Importer - Trình nhập Video Youtube

  Youtube Video Importer - Trình nhập Video Youtube 1.0.1 YouTube đang thu hút hàng tỷ người để khám phá, xem và chia sẻ những đoạn video được tạo ra ban đầu. YouTube cung cấp một diễn đàn để mọi người kết nối, thông tin và truyền cảm hứng cho những người khác trên toàn cầu và đóng vai trò như...
 13. PVS

  Addon YouTube Video Profile - Thêm Video Youtube vào trang cá nhân

  YouTube Video Profile - Thêm Video Youtube vào trang cá nhân 1.0.0 Addon này cho phép các thành viên của bạn thêm một video youtube trong hồ sơ của họ! Đây là một cách tuyệt vời cho các thành viên của bạn để tùy chỉnh hồ sơ của họ Chúc các bạn thành công. Nguồn: vdeep.info
Top Bottom