Addon 2x Media Video Options - Tùy chọn Media Video cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Media Video Options - Tùy chọn Media Video cho XenForo 2 1.0.1

Với Media Video Options, bạn có thể sử dụng sức mạnh của ffmpeg để chuyển mã video.
Một hàng bổ sung trong ACP -> Options -> XenForo Media Gallery cung cấp cho ffmpeg một số thông số video bổ sung.

Bildschirmfoto 2020-06-01 um 19.40.28.png

Tham số mặc định trong addon này chia tỷ lệ tất cả các video thành 720p. Nhưng bạn có thể sử dụng nhiều tham số khác như:
Mã:
-pixel_format yuv420p -r 30 -preset slow -tune film -crf 25 -maxrate 3500k -vf scale=-2:720 -bufsize 1000k

Với addon này, bạn chỉ có thể sử dụng tham số video, không có tham số âm thanh và không có cờ.
Bạn nên chuyển mã video bằng ffmpeg tại máy chủ của mình và nếu bạn tìm thấy cài đặt bạn thích, bạn có thể sử dụng video đó trong XFMG.

Để biết thêm thông tin, bạn nên tìm trong Ffmpeg Documentation.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Yodrak-MediaVideoOptions-1.0.1.zip
    11 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top