widget

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Widget Columns - Cột Widget cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này, bạn có thể hiển thị các widget trong các cột một cách dễ dàng. Có sẵn 2 vùng chứa để bạn có thể thêm tối đa 4 widget. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng tạo một trang tùy chỉnh giống như một cổng thông tin với các widget khác...
 2. PVS

  Addon 2x Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.6

  Countdown - Đếm ngược cho XenForo 2 2.6 Hiển thị widget Countdown cho diễn đàn của bạn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng countdown_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập Widget: Vào Admin Control Panel chọn Widgets tại tab Appearance. Click vào nút Add widgets. Chọn widget Countdown...
 3. PVS

  Addon 2x Group Legend Widget - Thêm Widget Group Legend vào XenForo 2 1.3.2

  Group Legend Widget - Thêm Widget Group Legend vào XenForo 2 1.3.2 Add-on này thêm một widget hiển thị chú thích của các nhóm có user banner. Có các tùy chọn tùy chỉnh trong Style properties và có thể biến các banner thành các liên kết. Tóm tắt tính năng thêm group legend làm widget tùy biến...
 4. PVS

  Addon 2x Advanced Node List Widget - Thêm widget danh sách Node cho XenForo 2 1.0.6

  Advanced Node List Widget - Thêm widget danh sách Node cho XenForo 2 1.0.6 Một widget Xenforo 2 tiện lợi để hiển thị danh sách node của bạn, chẳng hạn như trong sidebar. Chọn các node bạn muốn hiển thị khi thêm widget. Tôn trọng cài đặt của mỗi node cho "Hiển thị trong danh sách node" và quyền...
 5. PVS

  Addon 2x Node List Widget - Thêm widget danh sách Node cho XenForo 2 1.0.5

  Node List Widget - Thêm widget danh sách Node cho XenForo 2 1.0.5 Một widget Xenforo 2 tiện lợi để hiển thị danh sách node của bạn, chẳng hạn như trong sidebar. Chọn các node bạn muốn hiển thị khi thêm widget. Tôn trọng cài đặt của mỗi node cho "Hiển thị trong danh sách node" và quyền của người...
 6. PVS

  Addon 2x [DF] XFRM New Widget Positions - Vị trí Widget mới cho XFRM XenForo 2 1.0.0

  [DF] XFRM New Widget Positions - Vị trí Widget mới cho XFRM XenForo 2 1.0.0 Thêm 2 vị trí widget mới cho Xenforo Resource Manager. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Members Online Widget Permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Members Online Widget Permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể xem widget thành viên trực tuyến. Thông thường, khi bạn tắt 'View member profiles', widget thành viên trực tuyến cũng sẽ bị ẩn. Widget này cho phép kiểm...
 8. PVS

  Addon 2x Twitch Stream Plugin Plus Widget - Thêm Widget Twitch Stream cho XenForo 2 1.2.0

  Twitch Stream Plugin Plus Widget - Thêm Widget Twitch Stream cho XenForo 2 1.2.0 Bạn có muốn đặt tất cả streamer yêu thích của mình trong một danh sách không? Dễ dàng thiết lập điều này với Plugin Twitch! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.0

  [cXF] Widget Homepage - Widget trang chủ XenForo 2 1.6.0 Dễ dàng tạo một widget trang chủ giống như một trang cổng thông tin. Thêm bất kỳ widget nào vào bất kỳ vị trí widget trang chủ. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và tạo một trang chủ phù hợp với nhu cầu của bạn. Tiêu đề tùy chỉnh là lý...
 10. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.3

  [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.3 Add-on này thêm một widget sẽ hiển thị các chủ đề mới hoặc các chủ đề có bài đăng mới, trong node Page được quản trị viên chọn. Danh sách các chủ đề được hiển thị ở định dạng bài viết và có thể được đặt để hiển...
 11. PVS

  Addon 2x [cXF] Welcome Notice Widget - Widget thông báo chào mừng XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Welcome Notice Widget - Widget thông báo chào mừng XenForo 2 1.1.0 Add-on này sẽ hiển thị thông báo chào mừng dưới dạng widget cho khách trên diễn đàn của bạn. Tính năng: thêm thông báo dưới dạng widget và định vị nó ở hầu hết mọi nơi có thể tùy chỉnh cao trong style properties (thay...
 12. PVS

  Addon 2x [XTR] Node List Widget - Thêm widget danh sách Node cho XenForo 2.2 1.0.0

  [XTR] Node List Widget - Thêm widget danh sách Node cho XenForo 2.2 1.0.0 Add-on này cho phép người dùng có thể dễ dàng truy cập vào các node hoặc node con mà họ muốn một cách dễ dàng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Khả năng tương thích XenForo 2.2.x Yêu cầu PHP 7.2+ Chỉ hỗ trợ XF 2.2.2+ Lưu ý...
 13. PVS

  Addon 2x [cXF] Login Widget - Widget đăng nhập XenForo 2 1.2.1

  [cXF] Login Widget - Widget đăng nhập XenForo 2 1.2.1 Add-on này sẽ hiển thị form đăng nhập dưới dạng widget cho khách trên diễn đàn của bạn. Đặc trưng: thêm form đăng nhập làm widget và định vị nó ở hầu hết mọi nơi làm việc với các nhà cung cấp bên ngoài (tài khoản được kết nối) Chúc các...
 14. PVS

  Addon 2x [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.3.0

  [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.3.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
 15. PVS

  Addon 2x Widget two - Thêm Widget two cho XenForo 2 1.0

  Widget two - Thêm Widget two cho XenForo 2 1.0 Cho phép chỉnh sửa nhanh một widget. Add-on này là lý tưởng nếu bạn có một widget được cập nhật thường xuyên. Add-on này thường được sử dụng khi bạn đã cài đặt add-on Widget one và bạn cần khả năng chỉnh sửa nhanh widget thứ hai. Tính năng...
 16. PVS

  Addon 2x Widget one - Thêm Widget one cho XenForo 2 1.0

  Widget one - Thêm Widget one cho XenForo 2 1.0 Cho phép chỉnh sửa nhanh một widget. Add-on này là lý tưởng nếu bạn có một widget được cập nhật thường xuyên. Cũng xem add-on Widget two để có thể dễ dàng cập nhật block Widget two. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng widgetone_ để...
 17. PVS

  Addon 2x Widget plus - Widget mở rộng cho XenForo 2 1.0

  Widget plus - Widget mở rộng cho XenForo 2 1.0 Cho phép chỉnh sửa nhanh một widget. Add-on này là lý tưởng nếu bạn có một widget được cập nhật thường xuyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng widgetplus_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Khi bạn cài đặt add-on, quyền của nhóm...
 18. PVS

  Addon 2x [cXF] Twitter Widget - Thêm Widget Twitter cho XenForo 2 1.1.0

  [cXF] Twitter Widget - Thêm Widget Twitter cho XenForo 2 1.1.0 TÍNH NĂNG thêm plugin Twitter vào một widget (tốt nhất ở vị trí sidebar, nhưng bạn có thể chọn bất nơi nào bạn muốn) điều chỉnh ngôn ngữ plugin thêm bất kỳ URL Trang Twitter nào giao diện sáng hoặc tối (điều này có thể được đặt cho...
 19. PVS

  Addon 2x [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.2.0

  [cXF] Sidebar Widget Positions - Vị trí Widget Sidebar cho XenForo 2 1.2.0 Vị trí widget bạn sẽ nhận được với add-on này: What's new posts: Sidebar What's new media: Sidebar What's new media comments: Sidebar What's new resources: Sidebar What's new profile posts: Sidebar What's new news feed...
 20. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Users Avatar For Online Widget - Avartar người dùng cho Widget trực tuyến XenForo 2 2.0.0

  [OzzModz] Users Avatar For Online Widget - Avartar người dùng cho Widget trực tuyến XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ thay đổi widget "Thành viên trực tuyến" từ tên người dùng thành ảnh đại diện. Có một style property để đặt kích thước của ảnh đại diện sẽ hiển thị. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom