widget

 1. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.2

  [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.2 Add-on này thêm một widget sẽ hiển thị các chủ đề mới hoặc các chủ đề có bài đăng mới, trong node Page được quản trị viên chọn. Danh sách các chủ đề được hiển thị ở định dạng bài viết và có thể được đặt để hiển...
 2. PVS

  Addon 2x [UH] Widget List - Danh sách Widget XenForo 2 2.2.2

  [UH] Widget List - Danh sách Widget XenForo 2 2.2.2 Add-on đơn giản này sẽ thêm thứ tự hiển thị của widget vào trang widget. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2

  [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.1.0 Add-on này thêm một widget sẽ hiển thị các chủ đề mới hoặc các chủ đề có bài đăng mới, trong node Page được quản trị viên chọn. Danh sách các chủ đề được hiển thị ở định dạng bài viết và có thể được đặt để hiển...
 4. PVS

  Addon 2x Resource Manger Stats Widget - Widget số liệu thống kê tài nguyên cho XenForo 2

  Resource Manger Stats Widget - Widget số liệu thống kê tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép hiển thị số liệu thống kê của trình quản lý tài nguyên trong một widget. Yêu cầu PHP 7.3+ XenForo Resource Manager 2.1.0+ Định nghĩa Widget Định nghĩa Mô tả Thống kê quản lý tài...
 5. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Attachment Stats Widget - Widget thống kê tệp đính kèm cho XenForo 2

  [OzzModz] Attachment Stats Widget - Widget thống kê tệp đính kèm cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản để hiển thị một widget chứa số liệu thống kê về tệp đính kèm trang web của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x [UH] Widget List - Danh sách Widget XenForo 2

  [UH] Widget List - Danh sách Widget XenForo 2 2.2.0 Beta 3 Add-on đơn giản này sẽ thêm thứ tự hiển thị của widget vào trang widget. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Thread Prefixes Widget Cloud - Thêm widget dạng cloud của tiền tố chủ đề cho XenForo 2

  Thread Prefixes Widget Cloud - Thêm widget dạng cloud của tiền tố chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Một widget xF2 mới cho trang web của bạn! Hiển thị các tiền tố chủ đề có trong trang web của bạn, trong một block widget. Mỗi văn bản tiền tố sẽ có kích thước phông chữ từ nhỏ đến lớn hơn, dựa trên việc...
 8. PVS

  Addon 2x [MMO] Coin Widget - Thêm widget Coin cho XenForo 2

  [MMO] Coin Widget - Thêm widget Coin cho XenForo 2 2.1.3 Thêm nút donation Bitcoin và Litecoin. Một widget với các chi tiết để donation Bitcoin và Litecoin được thêm vào sidebar. Đối với mỗi hệ thống, số lượng tiền quyên góp và số dư được hiển thị. Ví được chỉ định trong cài đặt add-on...
 9. PVS

  Addon 2x Footer Widget Positions for Nulumia Themes - Thêm vị trí Footer vào Widget cho Nulumia Themes XF2

  Footer Widget Positions for Nulumia Themes - Thêm vị trí Footer vào Widget cho Nulumia Themes XenForo 2 1.0.1 Addon đơn giản này sẽ thêm các vị trí widget cho các cột footer (A-D) được tìm thấy trong các giao diện Nulumia pro. Giờ đây ngoài HTML cột tùy chỉnh, bạn có thể thêm bất kỳ widget...
 10. PVS

  Addon 2x [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.0.0a Widget để hiển thị các moderator của diễn đàn. Để hiển thị chính xác các widget, tham số context-forum phải được truyền cho nó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Addon 2x Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2

  Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.0 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể xem widget thành viên trực tuyến. Thông thường, khi bạn tắt 'View member profiles', widget thành viên trực tuyến cũng sẽ bị ẩn. Widget này cho phép kiểm soát để có...
 12. PVS

  Addon 2x XFMG media widget type icons - Biểu tượng loại cho widget media XFMG của XenForo 2

  XFMG media widget type icons - Biểu tượng loại cho widget media XFMG của XenForo 2 1.0.0 Beta Theo mặc định, các biểu tượng loại XFMG không được thêm vào widget media slider. Addon này áp dụng hai template modifications để thêm các biểu tượng loại vào widget này. Các biểu tượng loại có thể...
 13. PVS

  Addon 2x [XFW] Donations - Đóng góp cho XenForo 2

  [XFW] Donations - Đóng góp cho XenForo 2 2.0.3 Thêm widget Donation cho trang web. Hệ thống thanh toán: Yandex.Money Qiwi WebMoney PayPal Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 14. PVS

  Addon 2x [SXF] VisitorPanel - Bảng khách truy cập cho XenForo 2

  [SXF] VisitorPanel - Bảng khách truy cập cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị 1 widget bảng khách truy cập cho XenForo 2. Tính năng: Hiển thị số lượng tài nguyên. (Nếu XFRM được cài đặt (Resource Manager)); Hiển thị reaction thay vì sympathies. (Nếu [TH] Reactions được cài đặt). Bạn có thể đặt màu...
 15. PVS

  Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2

  Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 1.7 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most posts Widget key = most_posts Title = (để trống) Display in positions...
 16. dcstylexf

  Addon 2x D.C Style - Widgets - Thêm widgets với đầy đủ chức năng cần thiết cho XF2

  Giới thiệu Sau một thời gian sử dụng XenForo 2 mình thấy tính năng Widgets mặc định của nó tuy hay nhưng còn thiếu nhiều chức năng cần thiết so với Widget Framework của XF1. Vậy nên mình quyết định làm add-on này để bổ sung & cải tiến một số Widget sẵn có. Demo Những widget bổ sung...
 17. PVS

  Tutorial 2x [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2

  [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2 Hiển thị trích dẫn yêu thích hoặc câu hỏi thường gặp ở bất cứ đâu trong diễn đàn bằng widget! Cách làm như sau: Đến Widgets > Add Widgets > HTML Widget - Widget definition: HTML - Widget...
 18. PVS

  Addon 2x Instagram Widget - Thêm widget Instagram vào XenForo 2

  Instagram Widget - Thêm widget Instagram vào XenForo 2 2.0.0 Add-on này cho phép bạn thêm widget Instagram trong sidebar. Tính năng : Options : Enable Instagram URL Instagram ID Instagram SCRIPT Style properties : Enable icon Icon Width Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Addon 2x Remove Staff Bar From Header Into A Widget - Loại bỏ Staff Bar và chuyển vào Widget của XenForo 2

  Remove Staff Bar From Header Into A Widget - Loại bỏ Staff Bar và chuyển vào Widget của XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này sẽ loại bỏ staff bar khỏi header và đặt chức năng vào bên trong một widget. Chỉ Admin và Mod mới thấy widget được hiển thị. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Addon 2x New thread Grid Widget - Thêm widget chủ đề mới dạng lưới cho XenForo 2

  New thread Grid Widget - Thêm widget chủ đề mới dạng lưới cho XenForo 2 1.0.0 Add-on cho phép bạn có được widget dạng lưới với hình thu nhỏ của tệp đính kèm. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom