Addon 2x Lastest Activity Widget - Thêm widget Hoạt động mới nhất vào XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Lastest Activity Widget - Thêm widget Hoạt động mới nhất vào XenForo 2 1.1.1

Add-on này hiển thị nguồn cấp dữ liệu "What's new" trong Widget.

Tính năng:
  • Nguồn cấp dữ liệu hoạt động dưới dạng là một widget
widget_settings.png

Thiết lập
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • AnzahTools-LastestActivityWidget-1.0.0.zip
    12 KB · Lượt xem: 9
  • AnzahTools-LastestActivityWidget-1.1.0.zip
    13.2 KB · Lượt xem: 6
  • AnzahTools-LastestActivityWidget-1.1.1.zip
    13.3 KB · Lượt xem: 12

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.1
 

Top Bottom