xen

 1. THB

  Released XenForo 2.0.2 Released | xenforo vnxf | xenforo việt nam

  XenForo 2.0.2 Released | xenforo vnxf | xenforo việt nam | xenforo null | xen null XenForo 2.0.2, the second maintenance release for the XenForo 2.0 series is now available for all licensed customers to download. We recommend that all customers running previous versions of XenForo 2.0 upgrade to...
 2. THB

  Released XenForo 1.5.16 Released | xenforo việt nam

  XenForo 1.5.16 Released | xenforo việt nam | vnxf | xenforo null Today, we are pleased to release XenForo 1.5.16. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in...
 3. THB

  Released XenForo 1.5.15a Released | xenforo null | xenforo việt nam

  XenForo 1.5.15a Released | xenforo null | xenforo việt nam Today, we are pleased to release XenForo 1.5.15. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability...
 4. PVS

  Addon Xen Notes - Ghi chú XenForo

  Xen Notes - Ghi chú XenForo 1.1.0 Đôi khi bạn cần lưu ý những thông tin quan trọng nhưng bạn không có một cây bút và giấy hoặc các thứ cần thiết khác? Hoặc bạn không muốn nhớ các tác vụ của mình, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là để lưu một tập tin âm nhạc thú vị, một liên kết báo hiệu yummy? Đừng...
 5. THB

  Released XenForo 1.5.14 Released | xenforo null

  XenForo 1.5.14 Released | vnxf.vn Today, we are pleased to release XenForo 1.5.14. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability. Some of the changes in...
 6. THB

  Released XenForo 1.5.13 Released | xenforo việt nam

  XenForo 1.5.13 Released | xenforo việt nam Today, we are pleased to release XenForo 1.5.13. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the previous release. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability. Some of the...
 7. THB

  Released XenForo 1.5.11 Released | vnxf.vn

  XenForo 1.5.11 Released Today, we are pleased to release XenForo 1.5.11. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the release of 1.5.10. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability. Notably, we have adjusted the exact...
 8. PVS

  Addon Xen Product Manager - Trình quản lý sản phẩm Xen

  Xen Product Manager - Trình quản lý sản phẩm Xen 1.2.10 Xen Product Manager là một trình quản lý sản phẩm/giấy phép đầy đủ tính năng add-on cho XenForo mà sẽ cho phép bạn để bán sản phẩm cho các thành viên của bạn. Thanh toán cho tất cả các sản phẩm được thực hiện cho các tài khoản PayPal...
 9. PVS

  Addon Xen Pushover Push Notifications - Push thông báo với Xen Pushover

  Xen Pushover Push Notifications - Push thông báo với Xen Pushover 1.2.1 Với cài đặt Xen Pushover trên diễn đàn của bạn, người dùng sẽ có thể nhận được thông báo diễn đàn của họ và thông báo tin nhắn trò chuyện trực tiếp với Pushover client của họ. Có một Pushover client sẵn cho iOS và Android...
Top Bottom