Addon Xen Product Manager - Trình quản lý sản phẩm Xen

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Xen Product Manager - Trình quản lý sản phẩm Xen 1.2.10

Xen Product Manager là một trình quản lý sản phẩm/giấy phép đầy đủ tính năng add-on cho XenForo mà sẽ cho phép bạn để bán sản phẩm cho các thành viên của bạn.

Thanh toán cho tất cả các sản phẩm được thực hiện cho các tài khoản PayPal giống như cấu hình cho Nâng cấp tài khoản.

Thêm sản phẩm

Khi tạo ra một sản phẩm, bạn có thể thêm các chi tiết sau đây:
 • Tiêu đề
 • Chuỗi phiên bản
 • Chi tiết sản phẩm (rich text editor)
 • Gắn thẻ sản phẩm
 • Một loạt các tính năng chính
 • Upload hình ảnh có thể được nhúng vào trong các chi tiết sản phẩm
 • Chỉ định một hình ảnh được tải lên sẽ được sử dụng như một hình ảnh thu nhỏ
 • Giá mua và độ dài của thời hạn đổi mới (bất kỳ số ngày/tháng/năm)
 • Một chi phí đổi mới và khi giấy phép sản phẩm có thể được gia hạn
 • Các tập tin được làm sẵn cho tải về với phiên bản hiện tại
 • Nhóm người dùng được cấp phép khách hàng nên được thêm vào trong thời hạn giấy phép của họ
1.png

Cập nhật sản phẩm (Thêm một phiên bản mới cho một sản phẩm hiện có)

Khi đó là thời gian để phát hành một bản cập nhật cho sản phẩm của bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách thêm một phiên bản mới. Khi thêm một phiên bản mới, bạn có thể thêm các chi tiết sau đây:
 • Chuỗi phiên bản
 • Chi tiết sản phẩm (rich text editor)
 • Một loạt các nhật ký thay đổi mặt hàng
 • Tập tin được làm sẵn cho tải về với phiên bản mới
Một khi các phiên bản đã được tạo ra, tất cả các khách hàng hiện tại sẽ được thông báo.

2.png

Tùy chọn mở rộng

Tùy chọn mở rộng là những bổ sung cho mặt hàng mà bạn có thể bán cùng với các sản phẩm của bạn. Điều này có thể bao gồm hỗ trợ phí bảo hiểm, loại bỏ thương hiệu hoặc một số bổ sung download khác. Khi thêm một tùy chọn mở rộng, bạn có thể định nghĩa như sau:
 • Tiêu đề
 • Mô tả
 • Giá mua
 • Lệ phí gia hạn thêm
"Phần thưởng" cho việc mua thêm một tùy chọn là một trong những cách sau:
 • Được thêm vào một user group bổ sung (ví dụ như hỗ trợ phí bảo hiểm, độc quyền truy cập vào những diễn đàn hoặc các tính năng khác)
 • Một tập tin có thể được tải về (ví dụ bổ sung add-on hoặc tương tự)
 • Một bộ hướng dẫn (rich text editor) (ví dụ hướng dẫn về việc làm thế nào để loại bỏ thương hiệu)
Khi chỉnh sửa một sản phẩm bạn có thể chỉ định tùy chọn mở rộng nên được cung cấp. Khi người dùng cố gắng để thêm sản phẩm vào giỏ, họ sẽ được nhắc chọn một tùy chọn mở rộng mà bạn đã gán cho sản phẩm đó.

3.png

Phiếu giảm giá

Phiếu giảm giá là một cách tuyệt vời để khuyến khích khách hàng hiện tại, khen thưởng khách hàng trung thành của bạn hoặc khuyến khích khách hàng mới mua sản phẩm cùng loại của bạn.

Khi tạo một phiếu giảm giá, bạn có thể thay đổi các tùy chọn sau:
 • Tiêu đề
 • Mô tả
 • Mã (đây là mã khách hàng nhập vào giỏ hàng)
 • Cho dù các phiếu giảm giá áp dụng cho một sản phẩm cụ thể (hoặc gia hạn một sản phẩm) hoặc toàn bộ nội dung giỏ hàng
 • Nhóm người dùng được phép sử dụng phiếu giảm giá
 • Nhóm người dùng được tự động đưa ra các phiếu giảm giá mà không cần họ phải tự thêm nó
 • Việc chiết khấu thưởng khi sử dụng phiếu giảm giá. Điều này có thể là giá trị tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm.
 • Phiếu giảm giá là hoạt động hay không
 • Phiếu giảm giá có hạn (sau khi X số lần sử dụng thì các phiếu giảm giá có thể hết hạn)
 • Phiếu giảm giá nên có ngày hết hạn (mã không còn giá trị sau X ngày)
4.png

Giấy phép của bạn

Người dùng của bạn sẽ theo dõi các giấy phép sử dụng tại trang Your Licenses. Giấy phép thường có ba trạng thái: Active, Inactive và Expired.

Khi giấy phép mua đầu tiên đó là "Inactive". Để kích hoạt một giấy phép, tất cả những gì cần phải xảy ra là kích vào giấy phép và nhấp vào "Activate License". Điều này sẽ trả về một overlay, nơi một tên và URL có thể được nhập vào. Sau khi thông tin được cung cấp, giấy phép là "Active". Khách hàng được cấp phép không thể tải tập tin cho một giấy phép không hoạt động.

Giấy phép "Active" là một giấy phép mà trước đó đã được kích hoạt (quá trình ở trên) và vẫn còn trong thời hạn sử dụng của giấy phép. Khi một giấy phép là hoạt động các tập tin có thể được tải về.

Giấy phép "Expired" là giấy phép kích hoạt hoặc không kích hoạt đã hết hạn sử dụng. Khi một giấy phép đã hết hạn sử dụng có thể tải về bất kỳ phiên bản đã được phát hành trước ngày hết hạn nhưng họ sẽ không thể tải về bản cập nhật trong tương lai cho đến khi giấy phép được gia hạn.

Giấy phép có thể được tái tạo dựa trên khoảng thời gian quy định khi thiết lập các sản phẩm. Theo mặc định này là một khoảng thời gian 2 tháng trước khi giấy phép là do hết hạn. Nếu một người sử dụng đổi mới giấy phép của họ "sớm" cho (ví dụ) 12 tháng, hạn sử dụng mới của họ sẽ có thời hạn sử dụng hiện tại cộng với 12 tháng. Nếu khi họ gia hạn giấy phép đã hết hạn thì ngày hết hạn mới của họ sẽ là ngày hiện tại cộng với 12 tháng.

Để gia hạn giấy phép, một khi giấy phép đã hết hạn hoặc trong trường hợp được phép gia hạn sớm, người dùng sẽ thấy một nút "Add Renewal To Cart" trong xem giấy phép của họ.

5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png

Đơn đặt hàng của bạn

Người dùng có thể theo dõi các đơn đặt hàng và hoá đơn của mình từ trang Your Orders. Tại đây, họ sẽ thấy một danh sách các đơn đặt hàng của họ và hơn nữa, bấm vào để tải và in hóa đơn của họ.

11.png


12.png

Công cụ Admin

Xen Product Manager có một số các công cụ quản trị có sẵn. Trong một động thái tương đối độc đáo, ngoại trừ một vài lựa chọn trong Admin CP, hầu hết các quản lý giấy phép, sản phẩm và khách hàng là tất cả các xử lý từ front end.

Đáng chú ý đặc biệt là trang All Orders and All Licenses. Đây là nơi bạn có thể nhìn thấy một danh sách đánh số giấy phép và các đơn đặt hàng tất cả các khách hàng của bạn. Tìm đơn đặt hàng hoặc các giấy phép mà thuộc về một người dùng cụ thể là dễ dàng khi sử dụng đầu vào tìm kiếm trong sidebar trên mỗi trang.

Bạn cũng có thể lọc và sắp xếp trang All Orders and All Licenses với các tiêu chí khác nhau.

Với quyền truy cập, một quản trị viên có thể xem bất cứ giấy phép và bất kỳ thứ tự và thực hiện thay đổi cho người dùng. Nếu bạn sử dụng các nút "Activate License" nói trên khi xem một giấy phép, một quản trị viên sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Cũng như bạn có thể sửa đổi các URL và bí danh của giấy phép, bạn cũng sẽ có thể thêm tính năng tùy chọn bổ sung, thay đổi ngày bắt đầu và ngày kết thúc của các giấy phép và phân công lại giấy phép cho người dùng khác.

Để tạo hướng dẫn đơn đặt hàng cho người dùng, nó chỉ đơn giản là thêm các mục vào giỏ như một khách hàng bình thường mà nếu bạn có sự cho phép, bạn sẽ thấy một nút "Convert Cart" trong xem giỏ hàng. Điều này cho phép bạn chuyển đổi các giỏ hàng vào giấy phép gán cho bất cứ người sử dụng mà bạn chọn.

13.png


14.png


15.png

Permissions

Sao lưu tất cả các tính năng tuyệt vời là một số lượng lớn permissions. Permissions là tất cả tắt theo mặc định vì vậy hãy nhớ để đặt chúng sau khi cài đặt và kiểm tra những cái mới sau khi nâng cấp:

16.png


17.png

Options

Không có nhiều trong Admin CP cho Xen Product Manager ngoài một số tùy chọn, và ở đây là:

18.png

Cảnh báo! (Alerts!)

Cảnh báo và gửi email khi:
 • Giấy phép hiện tại chuyển từ người dùng này đến người dùng khác
 • Sản phẩm mà bạn sở hữu giấy phép được cập nhật
 • Giấy phép bạn sở hữu là đến thời kỳ hết hạn
 • Giấy phép bạn sở hữu đã hết hạn
 • Hoá đơn được gửi qua email sau khi bạn mua một sản phẩm
19.png

Giấy phép

Để tránh sự nghi ngờ, mua một giấy phép cho phép bạn sử dụng Xen Product Manager trên một cài đặt XenForo duy nhất. Nếu bạn muốn cài đặt Xen Product Manager trên nhiều hơn một cài đặt thì bạn phải mua giấy phép bổ sung.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng đọc các thỏa thuận cấp phép.

20.png


21.png


22.png


23.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Online​
 

Đính kèm

 • XenProduct v1.2.10.zip
  143.4 KB · Lượt xem: 33

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom