Addon Xen Product Manager Tiles - Trình quản lý sản phẩn Xen dạng gạch

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Xen Product Manager Tiles - Trình quản lý sản phẩn Xen dạng gạch

Yêu cầu: Xen Product Manager

Thêm đoạn code dưới vào template EXTRA.css của bạn:
Mã:
.productListItem {
 display: inline-block !important;
 table-layout: initial !important;
 border-radius: 5px;
 margin: 10px 0px 0px 0px;
 width: 260px !important;
 box-sizing: border-box;
 vertical-align: top;
 box-shadow: -2px 0px 2px 4px rgba(153, 153, 153, 0.1) inset;
 border-radius: 10px;
 border: 1px solid #F2F2F5 !important;
}

.productListItem .listBlock {
 display: initial !important;
}

.productListItem .main {
 width: 165px !important;
 margin: 0px auto;
}

.productListItem .listBlockInner {
 min-height: 134px;
 text-align: center;
 padding: 10px 10px 0px 10px !important;
}

.productListItem .main .tagLine {
 white-space: normal !important;
}

.productListItem .productStats .listBlockInner {
 background: #F0F0F0;
 margin: 10px 0;
}

.productListItem .image .listBlockInner {
 background: #F0F0F0;
 border-radius: 5px;
 margin: 10px 0;
}

.productListItem .productStats .button {
 background: #9E5596;
 text-shadow: none;
 color: white;
 box-shadow: none;
 border: 1px solid #9E5596;
}

.productListItem .productStats .button:hover {
 background: #4A4E51;
 border: 1px solid #4A4E51;
}

.productListItem .image img {
 border: 3px solid #FFF;
 border-radius: 5px;
}

<xen:if is="@enableResponsive">
@media (max-width:@maxResponsiveMediumWidth)
{
 .productListItem {
 width: auto !important;
 display: block !important;
 }
 .Responsive .productInfo {
 display: initial !important;
 }
 .productListItem .listBlockInner {
 min-height: 115px !important;
 }
}
</xen:if>

Thay đổi để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Kết quả:

xenproduct_index_tiles.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top