Addon Xen Product Manager Tiles - Trình quản lý sản phẩn Xen dạng gạch

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,829
Được Like
12,688
Xen Product Manager Tiles - Trình quản lý sản phẩn Xen dạng gạch

Yêu cầu: Xen Product Manager

Thêm đoạn code dưới vào template EXTRA.css của bạn:
Mã:
.productListItem {
 display: inline-block !important;
 table-layout: initial !important;
 border-radius: 5px;
 margin: 10px 0px 0px 0px;
 width: 260px !important;
 box-sizing: border-box;
 vertical-align: top;
 box-shadow: -2px 0px 2px 4px rgba(153, 153, 153, 0.1) inset;
 border-radius: 10px;
 border: 1px solid #F2F2F5 !important;
}

.productListItem .listBlock {
 display: initial !important;
}

.productListItem .main {
 width: 165px !important;
 margin: 0px auto;
}

.productListItem .listBlockInner {
 min-height: 134px;
 text-align: center;
 padding: 10px 10px 0px 10px !important;
}

.productListItem .main .tagLine {
 white-space: normal !important;
}

.productListItem .productStats .listBlockInner {
 background: #F0F0F0;
 margin: 10px 0;
}

.productListItem .image .listBlockInner {
 background: #F0F0F0;
 border-radius: 5px;
 margin: 10px 0;
}

.productListItem .productStats .button {
 background: #9E5596;
 text-shadow: none;
 color: white;
 box-shadow: none;
 border: 1px solid #9E5596;
}

.productListItem .productStats .button:hover {
 background: #4A4E51;
 border: 1px solid #4A4E51;
}

.productListItem .image img {
 border: 3px solid #FFF;
 border-radius: 5px;
}

<xen:if is="@enableResponsive">
@media (max-width:@maxResponsiveMediumWidth)
{
 .productListItem {
 width: auto !important;
 display: block !important;
 }
 .Responsive .productInfo {
 display: initial !important;
 }
 .productListItem .listBlockInner {
 min-height: 115px !important;
 }
}
</xen:if>

Thay đổi để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Kết quả:

xenproduct_index_tiles.gif

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.rocks​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom