airhost.vn

Corporal
Tham gia
10/05/2017
Bài viết
120
Được Like
62
Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL cho webserver lighttpd có domain là quanglan.name.vn

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL , kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho các bạn lúc này các bạn sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên VPS lighttpd websever. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

+ File PRIVATE KEY: các bạn có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này các bạn có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1.jpg
Tải 2 file Cert và CA về

2.jpg
+ Vậy lúc này các bạn sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên VPS lighttpd websever.

3.jpg

Bước 2: Tiến hành copy các file trên vào VPS

Tạo thư mục: mkdir /etc/lighttpd/ssl

4.jpg

Sau đó copy 3 file ta có ở trên vào thư mục ssl

5.jpg

Bước 3: Tiến hành ghép 2 file privatekey.txt và certificate.crt lại thành 1 file có đuôi .pem ví dụ quanglan.pem bằng lệnh cat. Sau đó phân quyền cho file mới

cat quanglan.private.key quanglan.crt > quanglan.pem

Chmod 600 quanglan.pem

6.jpg

7.jpg

Bước 4: Chỉnh sửa file cấu hình lighttpd.conf

Mở file lighttpd.conf lên và thêm đoạn sau vào để tạo vitualhost cho quanglan.name.vn:
Mã:
var.conf_dir = “/etc/lighttpd”                    //đường dẫn tới thư mục chứa file lighttpd.conf

$SERVER[“socket”] == “:443” {                       

ssl.engine = “enable”                                          //bật chế độ hỗ trợ ssl trên lighttpd

ssl.pemfile = “/etc/lighttpd/ssl/quanglan.pem”  //Đường dẫn đến file quanglan.pem

ssl.ca-file = “/etc/lighttpd/ssl/quanglan.ca.crt”             //Đường dẫn đến file ca.crt

server.name = “quanglan.name.vn”                            // Tên domain của bạn      

server.document-root = “/var/www/lighthttpd/quanglan.name.vn/public”  //Đường dẫn đến thư mục chứa source code website

server.errorlog = “/var/log/lighttpd/quanglan.name.vn.error.log” //đường dẫn chứa file error log

accesslog.filename=”/var/log/lighttpd/quanglan.name.vn.access.log” // đường dẫn tới file access log

}

8.jpg

Bước 5: Khởi động lại lighttpd

/etc/init.d/ighttpd restart

Bước 6: Mở trình duyệt và gõ vào https://quanglan.name.vn để kiểm tra

9.jpg

Chúc các bạn thành công!
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom