airhost.vn

Corporal
Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL cho webserver lighttpd có domain là quanglan.name.vn

Bước 1: Sau khi tạo mua dịch vụ SSL , kỹ thuật sẽ tiến hành kích hoạt dịch vụ SSL cho các bạn lúc này các bạn sẽ nhận được 3 file để tiến hành cài đặt SSL lên VPS lighttpd websever. 3 file lần lượt là:

PRIVATE KEY – CERTIFICATE – CA

+ File PRIVATE KEY: các bạn có được lúc tạo CSR (tạo CSR tại link: http://csrgen.123host.vn/).

+ File CERTIFICATE và CA: 2 file này các bạn có thể truy cập vào trang quản lý dịch vụ: client.123host.vn

1.jpg
Tải 2 file Cert và CA về

2.jpg
+ Vậy lúc này các bạn sẽ có 3 file cần thiết để cài đăt SSL lên VPS lighttpd websever.

3.jpg

Bước 2: Tiến hành copy các file trên vào VPS

Tạo thư mục: mkdir /etc/lighttpd/ssl

4.jpg

Sau đó copy 3 file ta có ở trên vào thư mục ssl

5.jpg

Bước 3: Tiến hành ghép 2 file privatekey.txt và certificate.crt lại thành 1 file có đuôi .pem ví dụ quanglan.pem bằng lệnh cat. Sau đó phân quyền cho file mới

cat quanglan.private.key quanglan.crt > quanglan.pem

Chmod 600 quanglan.pem

6.jpg

7.jpg

Bước 4: Chỉnh sửa file cấu hình lighttpd.conf

Mở file lighttpd.conf lên và thêm đoạn sau vào để tạo vitualhost cho quanglan.name.vn:
Mã:
var.conf_dir = “/etc/lighttpd”                    //đường dẫn tới thư mục chứa file lighttpd.conf

$SERVER[“socket”] == “:443” {                       

ssl.engine = “enable”                                          //bật chế độ hỗ trợ ssl trên lighttpd

ssl.pemfile = “/etc/lighttpd/ssl/quanglan.pem”  //Đường dẫn đến file quanglan.pem

ssl.ca-file = “/etc/lighttpd/ssl/quanglan.ca.crt”             //Đường dẫn đến file ca.crt

server.name = “quanglan.name.vn”                            // Tên domain của bạn      

server.document-root = “/var/www/lighthttpd/quanglan.name.vn/public”  //Đường dẫn đến thư mục chứa source code website

server.errorlog = “/var/log/lighttpd/quanglan.name.vn.error.log” //đường dẫn chứa file error log

accesslog.filename=”/var/log/lighttpd/quanglan.name.vn.access.log” // đường dẫn tới file access log

}

8.jpg

Bước 5: Khởi động lại lighttpd

/etc/init.d/ighttpd restart

Bước 6: Mở trình duyệt và gõ vào https://quanglan.name.vn để kiểm tra

9.jpg

Chúc các bạn thành công!
 
 • Like
Reactions: THB

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top