Cần Bán Cần bán lại hosting 48.83G Disk mới mua được 2 tháng

RedSkyBk96

Corporal
Tham gia
15/07/2015
Bài viết
133
Được Like
60
Nhượng lại em host này mới mua được 2 tháng
Home Directory /home/dreazbuo
Last Login From
CPU Usage 0 / 100%
Virtual Memory Usage 0 / 4096 MB
Physical Memory Usage 0 / 1024 MB
Entry Processes 0 / 20
Number of Processes 0 / 200
I/O Usage 0 / 1536 KB/s
IOPS 0 / 1024
Disk Space Usage 92.69 MB / 48.83 GB
File Usage 3,992 / 300,000
Monthly Bandwidth Transfer 24.3 MB / ∞
Email Accounts 0 / 100
Subdomains 4 / 100
Parked Domains 0 / ∞
Addon Domains 0 / 9
FTP Accounts 1 / 100
Mailing Lists 0 / ∞
All SQL Databases 5 / 200
MySQL Databases 5
PostgreSQL Databases 0
MySQL Disk Space 2.22 MB
PostgreSQL Disk Space 0 MB
Mailing List Disk Space 0 MB
Hosting Package professional 4G
Server Name server146
cPanel Version 11.52.6 (build 1)
Theme x3
Apache Version 2.2.29
PHP Version 5.4.36
MySQL Version 5.5.49-cll-lve
Architecture x86_64
Operating System linux
Dedicated IP Address 162.213.255.42
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail
Path to Perl /usr/bin/perl
Perl Version 5.10.1
Kernel Version 2.6.32-604.30.3.lve1.3.63.el6.x86_64
cPanel Pro 1.0 (RC1)
Service Status View
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom